6. Gebruik openbare ruimte

Gebruik openbare ruimte

Programma 6:

Gebruik openbare ruimte

Het groen waarin wij leven is geschapen om de mens te laten leven in de
ruimte van de omgeving En daarin tot rust te komen.

De kwaliteit van onze leefomgeving wordt sterk bepaald door bebouwing
maar ook door de openbare ruimte, die meer is dan de restruimte na
bebouwing. Open ruimten zijn onmisbaar: pleinen, groenstroken, parken,
speeltuinen en oppervlaktewater zijn de 'longen' van de stad.

Binnenstad

In 2007 is het binnenstadsdebat gehouden. Een groot aantal inwoners van
onze stad heeft meegedacht over hoe Hengelo er uit zou moeten zien. Op
veel punten zijn goede voorstellen gedaan.
De ChristenUnie wil zich inzetten voor een goede inrichting van de pleinen.
Deze moeten voor de inwoners en bezoekers uitnodigend zijn om hier hun
tijd door te brengen. De Markt als centraal plein moet beschikbaar blijven
voor de warenmarkt en ook een ontmoetingsplein zijn voor alle publiek, in
allerlei vormen van gebruik.
Ook moet er in de binnenstad meer groen komen en waar mogelijk moeten
de beken verder zichtbaar gemaakt worden in het stadsbeeld, deels zoals
nu al in diverse plannen is gebeurd.

Verkeer

Fietsen is de meest milieuvriendelijke manier van vervoer en daarom het
beste voor ons allemaal. Hoewel er in de binnenstad heel veel plaats is om
je fiets neer te zetten, is dat nog steeds onvoldoende. We vinden dat er nog
meer bewaakte stallingen, bijvoorbeeld onder in de Telgenflat, kunnen
komen.
Er moet meer aandacht komen voor veilige fietsroutes vanuit de wijken
naar de binnenstad en de scholen. Jongeren zijn erg kwetsbaar in het
verkeer, daarom moet hier goed gekeken worden naar de veiligheid.
Als het fietsverkeer goed geregeld is, bijvoorbeeld via een goede
afstemming van de verkeerslichten voor fietsers, zal dit ook leiden tot
minder autoverkeer m.n. naar de binnenstad. De ChristenUnie vindt dat de
binnenstad geheel autovrij moet zijn. Alleen op bepaalde tijden kan
vrachtverkeer toegelaten worden voor bevoorrading van winkels.
In het kader van het milieu zijn wij voorstander om waar mogelijk de
verkeerslichten dusdanig op elkaar af te stemmen dat er zogenaamde
“groene golven” ontstaan, hierdoor hoeft met name het vrachtverkeer
minder brandstof te gebruiken. Uiteraard geldt dat ook voor ander
autoverkeer.
Er moet een goed elektronisch verwijssysteem komen voor parkeerplaatsen
zodat de capaciteit goed benut wordt van de diverse
parkeergarages in en rond het centrum.

Openbaar vervoer

De proef ‘gratis busvervoer voor ouderen’ blijkt een groot succes. De
ChristenUnie is er dan ook voor om dit om te zetten naar staand beleid. De
gemeente moet er dan wel voor zorgen dat alle haltes goed en veilig
bereikbaar zijn voor deze doelgroep, zoals rolstoel en rollator vriendelijk,
geen randen, etc.
Dit zou ook verder uitgebouwd kunnen worden voor iedereen, in de vorm
van een Twents tarief om van de buitenwijken naar het centrum te reizen.
De treinhalte bij het gezondheidspark gaat er nu eindelijk komen, laten we
nu ook haast maken met de halte “Westermaat”.
Graag zouden wij het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) uitvoerig
willen evalueren, met name om de knelpunten die hierin nog aanwezig zijn
op te lossen. Enkele bestaande stadsbus lijnen komen, wat ons betreft, in
aanmerking voor verbetering.