Berichten over kadernota

 1. digitaal-vergaderen2.jpg
  Susanne van den Beukel_Euregio_raadslidHengelo.jpg
  Door Susanne van den Beukel op 13 juli 2021

  Raadsvergadering Kadernota 2022 - 2025

  De raadsvergadering op 13 juli, de laatste voor het zomerreces, was een lange, intensieve avond. Het belangrijkste agendapunt was het vaststellen van de Kadernota 2022-2025.
  De inhoudelijke kant, maar vooral de financiële kaders voor de begroting voor de komende vier jaar kostten hoofdbrekens. De miljoenentekorten op het sociaal domein baren het college van b&w en de raad zorgen. Het college is dan ook heel terughoudend met wensen voor nieuw beleid en wil er geen geld voor uitgeven. De raad dacht daar deels anders over.
  In totaal zijn er tien amendementen en tien moties besproken en inhoudelijk afgewogen, waarna erover is gestemd.

  Lees meer over "Raadsvergadering Kadernota 2022 - 2025"

  Labels: