Berichten geschreven door Susanne van den Beukel

 1. casino.jpg
  Susanne van den Beukel_Euregio_raadslidHengelo.jpg
  Door Susanne van den Beukel op 14 januari 2022

  Geen gokhallen in Hengelo

  Er komen geen kansspelautomatenhallen in Hengelo. In de gemeenteraadsvergadering van 12 januari kozen 25 raadsleden voor de nuloptie, oftewel niets doen om zulke hallen in Hengelo te vestigen. Elf raadsleden wilden daarentegen wel de weg vrij maken voor zulke hallen.

  Lees meer over "Geen gokhallen in Hengelo"

  Labels:

 2. men-g330b9b30b_1920.jpg
  Susanne van den Beukel_Euregio_raadslidHengelo.jpg
  Door Susanne van den Beukel op 26 november 2021

  Geen preventie zonder ervaring

  Op 10 november hebben wij een motie met deze titel ingediend om meer aandacht te vragen voor de inzet van ervaringsdeskundigen. Met 23 stemmen voor en 10 stemmen tegen (VVD, PVV, lid Janssen en lid Huis in 't Veld) werd deze aanvaard.

  Lees meer over "Geen preventie zonder ervaring"
 3. amsterdam-g28dbda863_1920.jpg
  Susanne van den Beukel_Euregio_raadslidHengelo.jpg
  Door Susanne van den Beukel op 25 november 2021

  Kenniscentrum Mensenhandel Twente

  Een PR campagne op sociaal media omtrent het lanceren van het Kenniscentrum Mensenhandel Twente trok onze aandacht. Als fractie zijn we blij om ook onze burgemeester als representant van de Hengelose deelname op de foto terug te zien.

  Lees meer over "Kenniscentrum Mensenhandel Twente"
 4. 20190524_120600.jpg
  Susanne van den Beukel_Euregio_raadslidHengelo.jpg
  Door Susanne van den Beukel op 10 november 2021

  Subsidie voor de Voedselbank

  Op 10 november werd in de gemeenteraad de beleidsbegroting 2022-2025 besproken en vastgesteld. Er waren veel (e)moties bij het aanscherpen van de begroting en het aangeven van wijzigingen. Belangrijk was de motie die de ChristenUnie samen met zeven andere partijen indiende over het verlenen van subsidie aan de Voedselbank.

  Lees meer over "Subsidie voor de Voedselbank"

  Labels:

 5. Susanne van den Beukel_Euregio_raadslidHengelo.jpg
  Door Susanne van den Beukel op 27 oktober 2021

  Overtuigende meerderheid voor opvang van vluchtelingen

  Op 27 oktober vergaderde de gemeenteraad onder meer over de tijdelijke opvang van vluchtelingen in Hengelo. De PVV vroeg samen met raadslid Leo Janssen een interpellatiedebat aan, maar de meerderheid van de raad stond nadrukkelijk achter de keuze van de burgemeester en was voor de noodopvang.

  Lees meer over "Overtuigende meerderheid voor opvang van vluchtelingen"
 6. digitaal-vergaderen2.jpg
  Susanne van den Beukel_Euregio_raadslidHengelo.jpg
  Door Susanne van den Beukel op 13 juli 2021

  Raadsvergadering Kadernota 2022 - 2025

  De raadsvergadering op 13 juli, de laatste voor het zomerreces, was een lange, intensieve avond. Het belangrijkste agendapunt was het vaststellen van de Kadernota 2022-2025.
  De inhoudelijke kant, maar vooral de financiële kaders voor de begroting voor de komende vier jaar kostten hoofdbrekens. De miljoenentekorten op het sociaal domein baren het college van b&w en de raad zorgen. Het college is dan ook heel terughoudend met wensen voor nieuw beleid en wil er geen geld voor uitgeven. De raad dacht daar deels anders over.
  In totaal zijn er tien amendementen en tien moties besproken en inhoudelijk afgewogen, waarna erover is gestemd.

  Lees meer over "Raadsvergadering Kadernota 2022 - 2025"

  Labels:

 7. Susanne van den Beukel_Euregio_raadslidHengelo.jpg
  Door Susanne van den Beukel op 28 mei 2021

  Verkoop Oude Bibliotheek Vondelstraat_Theatergroep KamaK

  Op 8 januari jl. stelde onze fractie vragen aan het college omtrent de noodgedwongen verhuizing van theatergroep KamaK van hun huidige theater in het Dikkerscomplex aan het Esrein. Dit n.a.v. de verkoop van het pand door EMGA. Gisteren konden we via o.a. het persbericht van de gemeente Hengelo vernemen dat Van Wijnen Projectontwikkeling Oost de verkoop-procedure van de Vondelstraat 2-14 te Hengelo heeft gewonnen. De voormalige fabrieks-bibliotheek C.T. Stork aan de Vondelstraat wordt een Urban Farming appartementencomplex met dakterras.
    
  Lees meer over "Verkoop Oude Bibliotheek Vondelstraat_Theatergroep KamaK"

  Labels:

 8. Kunst en kultuur.jpg
  Susanne van den Beukel_Euregio_raadslidHengelo.jpg
  Door Susanne van den Beukel op 25 mei 2021

  Sterk verbeterde Kunst- en Cultuurnota

  Op 25 mei j.l. werd in een politieke markt de aangepaste Kunst- en Cultuurnota besproken. De gemeenteraad vond de eerdere nota niet besluitrijp en haalde deze daarom op 16 december van de agenda. Er ontbraken onderdelen en de leesbaarheid was niet wenselijk. Het college kreeg het verzoek de nota aan te passen.

  Lees meer over "Sterk verbeterde Kunst- en Cultuurnota"
 9. casino.jpg
  Susanne van den Beukel_Euregio_raadslidHengelo.jpg
  Door Susanne van den Beukel op 22 mei 2021

  Kansspel (Politieke Markt)

  Dinsdag 25 mei a.s. vindt er een informatieve en verdiepende politieke markt plaats over het mogelijk verlenen van een vergunning voor een casino, ook wel kansspelhal genoemd. Dit is op verzoek van ChristenUnie en in nauwe samenwerking met de fracties van het CDA, de SP en GroenLinks. De digitale bijeenkomst begint om 19.00 uur en is live te volgen via het youtubekanaal van de gemeente.

  Lees meer over "Kansspel (Politieke Markt)"

  Labels:

 10. Leesbaarheid.png
  Susanne van den Beukel_Euregio_raadslidHengelo.jpg
  Door Susanne van den Beukel op 11 mei 2021

  Leesbaarheid

  De overheid moet duidelijk communiceren. Dat betekent rekening houden met je lezer, een persoonlijke benadering kiezen en ervoor zorgen dat de taal begrijpelijk is. Goede communicatie zorgt voor een toegankelijke overheid voor alle doelgroepen.

  Lees meer over "Leesbaarheid"