Berichten geschreven door Susanne van den Beukel

 1. digitaal-vergaderen2.jpg
  Susanne van den Beukel_Euregio_raadslidHengelo.jpg
  Door Susanne van den Beukel op 13 juli 2021

  Raadsvergadering Kadernota 2022 - 2025

  De raadsvergadering op 13 juli, de laatste voor het zomerreces, was een lange, intensieve avond. Het belangrijkste agendapunt was het vaststellen van de Kadernota 2022-2025.
  De inhoudelijke kant, maar vooral de financiële kaders voor de begroting voor de komende vier jaar kostten hoofdbrekens. De miljoenentekorten op het sociaal domein baren het college van b&w en de raad zorgen. Het college is dan ook heel terughoudend met wensen voor nieuw beleid en wil er geen geld voor uitgeven. De raad dacht daar deels anders over.
  In totaal zijn er tien amendementen en tien moties besproken en inhoudelijk afgewogen, waarna erover is gestemd.

  Lees meer over "Raadsvergadering Kadernota 2022 - 2025"

  Labels:

 2. Susanne van den Beukel_Euregio_raadslidHengelo.jpg
  Door Susanne van den Beukel op 28 mei 2021

  Verkoop Oude Bibliotheek Vondelstraat_Theatergroep KamaK

  Op 8 januari jl. stelde onze fractie vragen aan het college omtrent de noodgedwongen verhuizing van theatergroep KamaK van hun huidige theater in het Dikkerscomplex aan het Esrein. Dit n.a.v. de verkoop van het pand door EMGA. Gisteren konden we via o.a. het persbericht van de gemeente Hengelo vernemen dat Van Wijnen Projectontwikkeling Oost de verkoop-procedure van de Vondelstraat 2-14 te Hengelo heeft gewonnen. De voormalige fabrieks-bibliotheek C.T. Stork aan de Vondelstraat wordt een Urban Farming appartementencomplex met dakterras.
    
  Lees meer over "Verkoop Oude Bibliotheek Vondelstraat_Theatergroep KamaK"

  Labels:

 3. Kunst en kultuur.jpg
  Susanne van den Beukel_Euregio_raadslidHengelo.jpg
  Door Susanne van den Beukel op 25 mei 2021

  Sterk verbeterde Kunst- en Cultuurnota

  Op 25 mei j.l. werd in een politieke markt de aangepaste Kunst- en Cultuurnota besproken. De gemeenteraad vond de eerdere nota niet besluitrijp en haalde deze daarom op 16 december van de agenda. Er ontbraken onderdelen en de leesbaarheid was niet wenselijk. Het college kreeg het verzoek de nota aan te passen.

  Lees meer over "Sterk verbeterde Kunst- en Cultuurnota"
 4. casino.jpg
  Susanne van den Beukel_Euregio_raadslidHengelo.jpg
  Door Susanne van den Beukel op 22 mei 2021

  Kansspel (Politieke Markt)

  Dinsdag 25 mei a.s. vindt er een informatieve en verdiepende politieke markt plaats over het mogelijk verlenen van een vergunning voor een casino, ook wel kansspelhal genoemd. Dit is op verzoek van ChristenUnie en in nauwe samenwerking met de fracties van het CDA, de SP en GroenLinks. De digitale bijeenkomst begint om 19.00 uur en is live te volgen via het youtubekanaal van de gemeente.

  Lees meer over "Kansspel (Politieke Markt)"

  Labels:

 5. Leesbaarheid.png
  Susanne van den Beukel_Euregio_raadslidHengelo.jpg
  Door Susanne van den Beukel op 11 mei 2021

  Leesbaarheid

  De overheid moet duidelijk communiceren. Dat betekent rekening houden met je lezer, een persoonlijke benadering kiezen en ervoor zorgen dat de taal begrijpelijk is. Goede communicatie zorgt voor een toegankelijke overheid voor alle doelgroepen.

  Lees meer over "Leesbaarheid"
 6. dakloos en thuisloos.jpg
  Susanne van den Beukel_Euregio_raadslidHengelo.jpg
  Door Susanne van den Beukel op 13 april 2021

  Zorg voor dak- en thuislozen komt bij de gemeente

  Nederland telt zo'n 40.000 dak- en thuisloze mensen. Dat is onacceptabel in een welvarend land. Er is een brede aanpak nodig op het terrein van preventie, schulden, onderwijs, werk en wonen. Gemeenten moeten vóór 1 januari 2022 landelijke doelstellingen over beschermd wonen realiseren en nemen daarvoor in regionaal verband beslissingen.

  Lees meer over "Zorg voor dak- en thuislozen komt bij de gemeente"
 7. Susanne van den Beukel_Euregio_raadslidHengelo.jpg
  Door Susanne van den Beukel op 31 maart 2021

  Ontwerp marktplein vastgesteld

  Op 31 maart jl. werd tijdens de gemeenteraadsvergadering het concept-ontwerp marktplein definitief vastgesteld. De raad en de Hengelose bevolking zijn enthousiast. Er komt ruimte voor ontmoeting, ontspanning, sport en spel en er is aandacht voor groen. Ook de ChristenUnie is tevreden over de toevoeging van groen, maar vooral over de aanpassing van de plannen waardoor het plein, zonder drempels en obstakels, voor iedereen toegankelijk wordt.
  Over één punt is onze fractie echter zeer teleurgesteld: de verbouwings- en renovatieplannen van de kiosk en de plannen omtrent de rooftopbar staan haaks op de waardering van de kiosk als cultuurhistorisch waardevol pand.

  Lees meer over "Ontwerp marktplein vastgesteld"

  Labels:

 8. dakloos en thuisloos.jpg
  Susanne van den Beukel_Euregio_raadslidHengelo.jpg
  Door Susanne van den Beukel op 18 februari 2021

  Dak- en thuisloos

  “Het aantal dak- en thuisloze jongeren in ons land is fors.”, schrijft staatssecretaris van VWS Paul Blokhuis in zijn aanbiedingsbrief bij het landelijk actieprogramma Dak- en Thuisloze jongeren 2019-2021 aan het kabinet. “Ons land telt een te groot aantal dak- en thuisloze mensen.

  Lees meer over "Dak- en thuisloos"
 9. wederopbloei vereniging.jpg
  Susanne van den Beukel_Euregio_raadslidHengelo.jpg
  Door Susanne van den Beukel op 10 februari 2021

  Fonds wederopbloei verenigingen en stichtingen

  Voor het fonds wederopbloei stelde de gemeenteraad van Hengelo € 500.000 als steun voor door Corona getroffen verenigingen en stichtingen ter beschikking. Deze subsidieregeling was succesvol. 128 instellingen hebben er een beroep op gedaan waarvan 116 werden toegekend. Ondanks de Corona-maatregelen nog steeds voor uitdagende situaties bij verenigingen en stichtingen zorgen was de subsidieregeling per 9 november 2020 gesloten. Aanleiding genoeg om samen met het CDA tijdens de raadsvergadering van 10 februari 2021 mondelinge vragen te stellen.

  Lees meer over "Fonds wederopbloei verenigingen en stichtingen"
 10. theater.jpg
  Susanne van den Beukel_Euregio_raadslidHengelo.jpg
  Door Susanne van den Beukel op 8 januari 2021

  KamaK

  Een kort interview in Tubantia trok onze aandacht. We lezen dat theatergroep KamaK waarschijnlijk al in juni a.s. hun huidig theater in het Dikkerscomplex aan het Esrein moet verlaten.
  Sommigen van jullie benaderden ons omdat zij zich hierover zorgen maken. 

  Lees meer over "KamaK"

  Labels: