Zorg voor dak- en thuislozen komt bij de gemeente

dakloos en thuisloos.jpg
Susanne van den Beukel_Euregio_raadslidHengelo.jpg
Door Susanne van den Beukel op 13 april 2021 om 21:45

Zorg voor dak- en thuislozen komt bij de gemeente

Nederland telt zo'n 40.000 dak- en thuisloze mensen. Dat is onacceptabel in een welvarend land. Er is een brede aanpak nodig op het terrein van preventie, schulden, onderwijs, werk en wonen. Gemeenten moeten vóór 1 januari 2022 landelijke doelstellingen over beschermd wonen realiseren en nemen daarvoor in regionaal verband beslissingen.

"Mensen die geen (t)huis hebben waar ze zich terug kunnen trekken en zich veilig kunnen voelen”, zijn de eerste zinnen van het landelijk actieprogramma 'Een (t)huis, een toekomst' (juni 2020). Op het nieuws komen we geregeld berichten tegen met de vraag hoe het met dak- en thuisloze mensen gaat, speciaal nu in coronatijd.
Ook wij als fractie zijn alert, hebben aandacht voor en maken ons zorgen over dak- en thuisloze mensen in onze stad. Daarom stelden we vragen aan het college. De antwoorden zijn inmiddels binnen en kunt u hier teruglezen.

In tien jaar verdrievoudigd
Het aantal dak- en thuisloze jongeren tussen 18 en 30 jaar is de afgelopen 10 jaar landelijk verdrievoudigd! Oorzaken zijn onder meer dat jongeren die uit een GGZ-instelling komen geen geschikte woonplek kunnen vinden. De doorstroming stagneert en ze kunnen nergens naar toe. Daarnaast zijn de wachttijden voor jeugd-GGZ lang (nu al acht maanden), zodat de instroom ook stagneert in de al volle opvang.
De zogeheten kostendelersnorm speelt ook een rol. Door de verrekening van bijstand en thuiswonende kinderen boven 21 jaar worden ouders in hun uitkering gekort, waardoor kinderen steeds vaker om financiële redenen het huis uit moeten. 40% van de dak- en thuislozen zijn jongeren, van wie bovendien 75% schulden heeft.

Actieprogramma
Vanuit het Rijk werden doelen in het actieprogramma genoemd, die de gemeenten lokaal moeten uitvoeren om dak- en thuisloosheid terug te dringen. Deze doelen zijn verbonden aan drie thema's:

  1. preventie (versterken van zelfredzaamheid en vroegsignalering)
  2. vernieuwing van de opvang: het creëren van nieuwe woonruimte passend bij de behoefte  
  3. wonen met begeleiding

 Afbeelding: Regionale acties in beeld. Bron: Plan van aanpak van dak- en thuisloosheid centrumgemeente Enschede juli 2020-2021, pag. 17.

Dakloos-2.JPG

Regionaal actieplan

We waren heel blij om te horen dat er inmiddels een regionaal actieplan op tafel ligt. Als fractie hadden wij veel vragen over de situatie rondom dak- en thuisloosheid hier in Hengelo en de uitvoering van dit plan. We wilden graag samen met de andere raadsfracties en het college het gesprek voeren. Daarom dienden wij bij het presidium een aanvraag in voor het organiseren van een politieke markt over dak- en thuisloosheid.
Het presidium en het college waren bereid om hieraan mee te werken. Op 13 april vond de politieke markt plaats.

Goede informatie en interactie
De politieke markt was interessant en informatief. Alle vragen van ons als initiatiefnemer werden meegenomen in een uitgebreide presentatie door Chantal Wildemors, de portefeuillehoudende ambtenaar van de Gemeente Hengelo. Zij gaf een toelichting op de lokale plannen: waar staan we en waar gaan we naartoe? Er was veel belangstelling voor het onderwerp en een goede interactie met de andere fracties.
Aanvullend gaf Martine Veneman, regiomanager bij Humanitas Onder Dak, een waardevolle presentatie. Deze organisatie heeft in oktober vorig jaar in Hengelo het Heemsdock, een nieuwe locatie voor dak- en thuislozen, opgericht waarmee zij het aanbod in Hengelo concreet vanuit de praktijk invulling geven. In het Heemsdock zijn onder meer 12 studio’s met 24 uur begeleiding, 2 crisiskamers, maar ook ruimte voor activiteiten en talentontwikkeling.

Als fractie hebben we na afloop van deze politieke markt een actueel beeld over de situatie, maar ook van de acties die nog uitgevoerd moeten worden om mensen in Hengelo een (t)huis te bieden. Het is een thema dat ook de komende tijd onze aandacht zal vragen.

Radio-interview
Dat 'dak- en thuislozen' een actueel onderwerp vormen, bleek toen ik nog voor de politieke markt een uitnodiging kreeg voor een radio-interview. Maandag 12 april werd het uitgezonden door 1Twente Vandaag

Bekijk de politieke markt terug via YouTube: Politieke Markt A1 - 13 april 19.30 - 20.45 uur - Dak- en Thuisloosheid - YouTube

Deel dit bericht

Labels: