Fonds wederopbloei verenigingen en stichtingen

wederopbloei vereniging.jpg
Susanne van den Beukel_Euregio_raadslidHengelo.jpg
Door Susanne van den Beukel op 10 februari 2021 om 20:29

Fonds wederopbloei verenigingen en stichtingen

(foto www.hartvanhengelo.nl)

Voor het fonds wederopbloei stelde de gemeenteraad van Hengelo € 500.000 als steun voor door Corona getroffen verenigingen en stichtingen ter beschikking. Deze subsidieregeling was succesvol. 128 instellingen hebben er een beroep op gedaan waarvan 116 werden toegekend. Ondanks de Corona-maatregelen nog steeds voor uitdagende situaties bij verenigingen en stichtingen zorgen was de subsidieregeling per 9 november 2020 gesloten. Aanleiding genoeg om samen met het CDA tijdens de raadsvergadering van 10 februari 2021 mondelinge vragen te stellen.

Inbreng vanuit het CDA en CU tijdens de raadsvergadering: “In juli 2020 heeft de gemeenteraad het fonds voor duurzame wederopbloei in het leven geroepen (zie motie). Het doel was onze verenigingen en instellingen in Coronatijd financieel een duw in de rug te geven. Zij zijn het cement van onze gemeente. De regeling is afgerond (en niet geheel uitgeput), maar de Coronacrisis is allerminst voorbij. Sterker nog, er staat een derde golf voor de deur.

In december kondigde u aan in gesprek te gaan met raad over wat te doen met het overgebleven budget. Inmiddels is het februari en hoog tijd om te bespreken hoe we hiermee verder gaan. Wij hebben helaas nog geen voorstel van het college gezien.

Intussen zijn er zijn nog steeds verenigingen die inkomsten moeten missen, er zijn nog steeds verbanden die meer willen betekenen voor kwetsbaren en daar hulp bij nodig hebben. En het perspectief op verbetering is er nauwelijks.

We kunnen ons wat dat betreft geen uitstel veroorloven. In het licht van de motie, het fonds en de behandeling daarvan in de raad, is een gesprek over continuïteit van het grootste belang. De motie liet immers de deur open voor continuering.

De vragen van de ChristenUnie en het CDA:

  1. Hoe staat het met de uiteindelijke uitputting van de regeling, hoeveel is er verstrekt en hoeveel aanvragen zijn er afgewezen?
  2. Hoeveel aanvragen heeft u na 9 november - het sluiten van de regeling - nog binnengekregen en afgewezen?
  3. Kan het college voor het einde van de maand een informatieve nota voorbereid hebben om de uitgaven en effecten van de regeling aan de raad terug te melden, waarna zij met de raad over het vervolg in gesprek kan gaan?”

Zie ook dit document. 

Deel dit bericht