Omgevingsvisie binnenstad en Hart van Zuid

Hart van Zuid (2).jpg
HermanGroeneveld2.jpg
Door Herman Groeneveld op 17 februari 2021 om 17:49

Omgevingsvisie binnenstad en Hart van Zuid

Zoals het er nu naar uitziet treedt per 1 januari 2022 de omgevingswet in werking. Met deze wet worden de spelregels voor de inrichting van onze fysiek ruimte behoorlijk op de kop gezet. Waar nu nog sprake is van veel verschillende wetgeving met elk een eigen spoor (milieuwetgeving, bouwregelgeving, natuurwetgeving, etc.) en afwegingskader worden al deze wetten nu op een hoop geveegd tot een nieuwe wet, de omgevingswet.

Deze nieuwe wet zorgt er ook voor dat alle gemeenten een nieuwe integrale visie moeten maken voor het hele grondgebied. Zo ook Hengelo. In deze visie wordt vastgelegd hoe de gemeente de ontwikkeling van de stad op lange termijn ziet, op welke specifieke onderwerpen de gemeente actief wil sturen en op welke onderdelen de gemeente een meer faciliterende rol wil innemen en waar de gemeente het initiatief meer bij de inwoners wil neerleggen.

De gemeente heeft ervoor gekozen om de nieuwe visie op te knippen in drie stukken: het buitengebied, de binnenstad, Hart van Zuid en de rest van de bebouwde kom. Na de zomer van 2020 is de visie voor het buitengebied vastgesteld in de gemeenteraad. Nu is het de beurt aan de nieuwe visie voor de binnenstad en Hart van Zuid.

Voor deze beide gebieden is gekozen omdat hier de komende jaren veel gaat gebeuren. De binnenstad transformeert langzaam naar een compacter winkelgebied. Andere functies worden toegevoegd. Voor Hart van Zuid ligt er een stevige opgave om de komende jaren, net zoals in de rest van Nederland, fors meer huizen te gaan bouwen. Onlangs is in de gemeenteraad het plan van aanpak voor dit proces vastgesteld. Daarmee staan we aan het begin van dit proces. Wij vinden het als ChristenUnie in elk geval van belang dat er straks in Hart van Zuid ook ruimte komt voor betaalbare woningen. Met betrekking tot het centrum zijn we van mening dat er de laatste jaren al zoveel over gezegd, geschreven en vastgesteld is dat we het wiel nu niet opnieuw moeten gaan uitvinden. Wordt vervolgd …

Deel dit bericht