Beleidsbegroting 2021-2024

Beleidsnota-website.jpg
Susanne van den Beukel_Euregio_raadslidHengelo.jpg
Door Susanne van den Beukel op 4 november 2020 om 20:11

Beleidsbegroting 2021-2024

Welk budget geeft de Gemeente Hengelo de komende vier jaren waarvoor uit? Deze plannen zijn verwoord in de beleidsbegroting 2021-2024, die op 4 november jl. door de gemeenteraad werd vastgesteld. Wilt u weten wat wij als ChristenUnie Hengelo ervan vinden?

“Wij vinden het een verstandig besluit om de kadernota 2022-2026 als nieuw ijkpunt te nemen. Maar dat betekent niet, dat we afwachtendmoeten zijn  en daarnaast door denderen met onverminderd investeren. Hoe past dat bij elkaar? Als we weten waar de sociale kloof straks nog groter wordt en voor wie de financiële en psychische druk na deze tijd extra hoog is– waarom spelen we er niet nu al op in? Als ChristenUnie roepen we het college dan ook op om deze signalen alvast in actie te vertalen en bij de kadernota met concrete beleidsvoorstellen te komen, hierbij denkend aan het brede pallet van zorg voor betaalde woningen tot de vermindering van de lastendruk voor mantelzorgers.”

Verder vroegen wij met een motie herhaaldelijk aandacht voor het tegengaan van eenzaamheid, het verbeteren van toegankelijkheid én het belang van klimaatadaptatie en duurzaamheid. Onze motie Eenzaamheid 2.0 werd met ruime meerderheid door de raad aanvaard.

“Het goede behouden spreekt ons als ChristenUnie aan. Het is het omzien naar elkaar, het er voor de ander willen zijn. Maar om een ‘stad van verbinding ’ te zijn moeten nog aardig wat klussen worden gedaan. Hiervoor wensen we het college veel wijsheid en Gods zegen toe.”

Onze volledige bijdrage kunt u op ons YouTube kanaal terug kijken. Klik hier.  De hele raadsvergadering is uiteraard ook terug te kijken via het youtube-kanaal van de gemeente. Klik hier.

Deel dit bericht