Lokale voedselketen

Lokaal voedsel-2.jpg
Susanne van den Beukel_Euregio_raadslidHengelo.jpg
Door Susanne van den Beukel op 7 oktober 2020 om 10:35

Lokale voedselketen

Onze motie ‘Lokale Voedselketen’ is afgelopen woensdag unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Een motie, die vergelijkbaar is met mijn tomaatjes in de tuin. Ze heeft gedurende het lange groeiproces vele gezichten gehad. Door spitten en flink snoeien vond de uiteindelijke versie unanieme steun in de raad. Een resultaat waar we enorm blij en dankbaar voor zijn! Dit was mede mogelijk door een goede samenwerking met de SP, D66 en GroenLinks.

Lokaal geproduceerde producten, ook bekend als streekproducten, krijgen steeds meer aandacht. Wij zijn ons ervan bewust dat de appels uit Nieuw-Zeeland en de sperziebonen uit Senegal niet bevorderlijk zijn voor onze lokale economie en de duurzaamheid.

Maar dat is niet genoeg. Hoe komt een inwoner van Hengelo Noord er achter wat onze agrariërs in het buitengebied produceren? Hoe kan vraag en aanbod bij elkaar komen? Tijdens het opstellen van de Omgevingsvisie Hengeloos Buiten werd in de gebiedsgesprekken ook hierover van gedachten gewisseld. Daarom is in deze Omgevingsvisie het oprichten van een Lokale voedselketen als mogelijk project opgenomen.

De Omgevingsvisie Hengeloos Buiten lag woensdag ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Daarom hebben we middels onze motie het college gevraagd om: “Te onderzoeken op welke wijze de gemeente het ontstaan en/of in stand houden van lokale voedselketens kan ondersteunen. Vervolgens in dit onderzoek een inventarisatie van bestaande initiatieven en de relatie met duurzaamheid, lokale economie en de omgevingsvisie mee te nemen en de onderzoeksresultaten uiterlijk eind 2021 met de raad te bespreken waarbij ook mogelijkheden voor beleidsaanpassingen worden benoemd die kunnen leiden tot een meer lokale voedselkringloop in Hengelo.”

Deel dit bericht