Speerpunten

Tijd om te leven
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving.
Iedereen moet zich veilig voelen.
Zondagsrust is een groot goed voor de ChristenUnie. Wij zijn er dan ook niet voor om het aantal koopzondagen uit te breiden, zodat zelfstandige winkeliers ook tijd hebben voor hun sociale leven.
Ook vinden wij dat het eventueel mogelijk moet zijn om winkelbestemmingen te wijzigen in woonbestemmingen.

Ruimte om te wonen
Het aanbod van huizen moet gericht zijn op de vraag die er naar is.
In de komende jaren zal de groep eenpersoons huishoudens alleen maar toenemen. Hier moet rekening mee gehouden worden in de woningvoorraad.
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat ook in de woningbouw aandacht geschonken wordt aan duurzaam bouwen.

Kansen om te werken
De gemeente kan helpen om voor (nieuwe) bedrijven gunstige voorwaarden te scheppen. In ieder geval moeten er zo min mogelijk beletsels zijn om zich te vestigen.
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat iedereen door werk in zijn eigen onderhoud dan voorzien. Er zijn echter situaties waarin het beter is dat mensen thuis blijven. Bijvoorbeeld om te zorgen voor kleine kinderen.