Ons programma

Doe met ons mee! Kom in beweging!

In beweging voor …

… elkaar.

Want omzien naar elkaar, opkomen voor de kwetsbare inwoners binnen de gemeente en strijden voor gerechtigheid zijn voor ons dé drijfveer om politiek actief te zijn. Niemand mag eenzaam zijn of het gevoel hebben niet mee te tellen in Hengelo. We willen inzetten op zorg en ontmoetingsmogelijkheden voor ouderen en meer ruimte voor gezinnen. Jongeren hebben de toekomst en moeten voldoende kansen krijgen. Ontzorging voor mantelzorgers moet vanzelfsprekend zijn in Hengelo. En mensen met een beperking moeten volledig mee kunnen doen. We willen een stad zonder armoede en schuldenlast. Een stad waar iedereen de zorg kan ontvangen die nodig is. Cruciaal hierbij zijn de doorontwikkeling van de gezins- en jeugdhulp en de blijvende inzet op preventie en vroegsignalering.

… natuur en milieu.

Het behoud van ons klimaat houdt ons intens bezig. Klimaatverandering raakt ons en stelt ons met elkaar voor ingrijpende en omvangrijke keuzes. We zijn ons er dan ook sterk van bewust dat goed rentmeesterschap, ofwel zorgvuldig omgaan met onze natuur, inzet van ons allen vraagt. Slimmer en bewuster omgaan met energie moet hand in hand gaan met de bescherming van ons waardevolle buitengebied. Aan eigenaarschap hechten wij veel waarde. Wij zijn voorstanders van maximale vergroening en willen volop inzetten op milieuontlastende maatregelen. Zo moet Hengelo de titel fietsstad krijgen. Als onderdeel hiervan willen we het achterstallig onderhoud van fietspaden aanpakken en met name in Driene de fietsveiligheid sterk verbeteren.

… een betrokken stad waar het prettig is om te wonen.

Hierbij hoort onderling vertrouwen tussen de inwoners en het bestuur van de gemeente Hengelo. Daarin moeten we zelf als onderdeel van de gemeenteraad het goede voorbeeld geven. Samenwerking, transparantie, betrokkenheid, betrouwbaarheid en leiderschap zijn voor ons sleutelwoorden. We moeten goed overwogen besluiten durven nemen in afstemming met de inwoners. We willen dat de gemeente een plek is waar iedereen graag woont en waar oog is voor de omgeving, het historisch erfgoed, cultuur, veiligheid, huisvesting en het woningaanbod. Een plek waar voldoende voorzieningen zijn, voor jong en oud. We willen meer investeringen in de wijken waar onder meer onderhoud van bruggen of fietspaden hard nodig is.

Doe met ons mee! Kom in beweging en stem!

Klik hier om het hele programma te downloaden.