Verkoop Oude Bibliotheek Vondelstraat_Theatergroep KamaK

Susanne van den Beukel_Euregio_raadslidHengelo.jpg
Door Susanne van den Beukel op 28 mei 2021 om 19:43

Verkoop Oude Bibliotheek Vondelstraat_Theatergroep KamaK

Schriftelijke vragen aan B en W

Op 8 januari jl. stelde onze fractie vragen aan het college omtrent de noodgedwongen verhuizing van theatergroep KamaK van hun huidige theater in het Dikkerscomplex aan het Esrein. Dit n.a.v. de verkoop van het pand door EMGA. Gisteren konden we via o.a. het persbericht van de gemeente Hengelo vernemen dat Van Wijnen Projectontwikkeling Oost de verkoop-procedure van de Vondelstraat 2-14 te Hengelo heeft gewonnen. De voormalige fabrieks-bibliotheek C.T. Stork aan de Vondelstraat wordt een Urban Farming appartementencomplex met dakterras.
  
Het college bevestigde in hun beantwoording van 2 februari jl. op onze vraag van 8 januari jl. dat theatergroep KamaK een van de parels van onze stad is en met hun theaterprogrammering (en de unieke vorm van dagbesteding) een belangrijke (boven)regionale bijdrage levert aan de integratie van mensen met een verstandelijke beperking? “Ja, het college is het met de ChristenUnie eens dat KamaK een unieke vorm van dagbesteding biedt, dat zich uit in een mooie theaterprogrammaring, waar het theatergezelschap, de acteurs, vele vrijwilligers én de vele bezoekers volop van genieten.”

ChristenUnie Hengelo heeft n.a.v. deze ontwikkeling volgende vragen:
  1. Is het college het met ChristenUnie eens, dat de beantwoording van februari jl. suggereert dat het college volledig achter KamaK als parel in onze stad staat? Zo ja, hoe kan het dan, dat een gemeentelijk gebouw dat zowel qua bestemming als qua functionaliteit volledig voldoet aan alle eisen en wensen van KamaK aan een commerciele projectontwikkelaar wordt verkocht om woningen te realiseren terwijl er qua woningbouw ontwikkeling zowel feitelijk als beleidsmatig meer dan voldoende alternatieven voorhanden zijn?
  2. Hoe denkt het college de mooie woorden in de antwoordbrief van 2 februari jl. concreet handen en voeten te geven in de wetenschap dat maatschappelijke ondernemingen (zonder winstoogmerk) zoals theatergroep KamaK geen schijn van kans maken tegenover commerciele projectontwikkelaars? Met andere woorden, is het college bereid om alles eraan te doen om theatergroep KamaK voor Hengelo te behouden? Zo ja, is het college bereid KamaK actief te steunen en met hun pro-actief in gesprek te gaan bij het vinden van een geschikte huisvesting binnen Hengelo en zo nodig bij aantoonbaar geschikt gemeentelijk vastgoed dat op de markt wordt gebracht hier in haar verkoopvoorwaarden rekening mee te houden?

Klik hier voor de brief aan B en W.

Deel dit bericht

Labels: