Sterk verbeterde Kunst- en Cultuurnota

Kunst en kultuur.jpg
Susanne van den Beukel_Euregio_raadslidHengelo.jpg
Door Susanne van den Beukel op 25 mei 2021 om 20:03

Sterk verbeterde Kunst- en Cultuurnota

Op 25 mei j.l. werd in een politieke markt de aangepaste Kunst- en Cultuurnota besproken. De gemeenteraad vond de eerdere nota niet besluitrijp en haalde deze daarom op 16 december van de agenda. Er ontbraken onderdelen en de leesbaarheid was niet wenselijk. Het college kreeg het verzoek de nota aan te passen.

Tot ons genoegen zijn er veel aanbevelingen en wensen van de ChristenUnie in de nieuwe versie verwerkt. Ook zien we een grote vooruitgang qua duidelijkheid, leesbaarheid en onderbouwing. Verder zijn we blij met de uitgebreide toelichting op het zogenoemde culturele waardemodel, dat het uitgangspunt is voor subsidieafspraken tussen de gemeente en de vier Hengelose kernvoorzieningen. Dit zijn OYFO, Metropool, Bibliotheek Hengelo en de Schouwburg.

Duidelijk en overzichtelijk
De beoogde doelen van de nota zijn nu duidelijker en de criteria zijn beter geformuleerd, mede dankzij de overzichtelijke indeling. Die bestaat uit drie programmalijnen, elk met diverse speerpunten die worden toegelicht. Bijvoorbeeld:

  • Welke activiteiten en welke culturele organisaties zijn ermee verbonden?
  • Welke effecten willen we bereiken met bepaalde programmalijnen?
  • Welke rol heeft de gemeente hierin?

Ook is het college nadrukkelijk ingegaan op de impact van de coronacrisis op de culturele sector en hoe de gemeente deze kan ondersteunen op korte en lange termijn.
Ten slotte waarderen wij het dat de gemeente jaarlijks geld vrijmaakt voor tussentijdse controle. Want het is van belang dat de culturele instellingen en kunstenaars in onze stad daadwerkelijk baat bij deze nota hebben.

Aandachtspunten
Daarnaast blijft er werk aan de winkel. We zijn blij dat de gemeentelijke kunstcollectie nu nadrukkelijk wordt genoemd, maar vinden dat deze meer aandacht verdient. Het is niet helder welk doel de gemeente met de kunstcollectie wil bereiken. Het realiseren van een depotruimte voor de totale Collectie Hengelo, al een eis in de oude Kunst- en Cultuurnota KenT u Hengelo?, willen we terugzien. Er is nog steeds behoefte aan gezamenlijke depotruimte. Dit werd in de periode 2014-2020 niet gerealiseerd.
Ook vragen we aandacht voor de nota Cultuurhistorisch Erfgoed (2014-2022). Omdat cultuur en cultuurhistorie raakvlakken hebben, willen we graag dat hier een link wordt gelegd. 
Het college van B en W legt de nota nu zes weken ter inzage. Zo kunnen direct betrokkenen op het gebied van kunst en cultuur hun reactie hierop geven. Vervolgens komt de nota terug bij B en W, die aanpassingen doorvoert en deze weer aan de fracties voorlegt. Het onderwerp komt in het najaar terug in een politieke markt.

De politieke markt van 25 mei is terug te zien via: https://www.youtube.com/user/GemeenteHengeloOV

Deel dit bericht

Labels: