Kansspel (Politieke Markt)

casino.jpg
Susanne van den Beukel_Euregio_raadslidHengelo.jpg
Door Susanne van den Beukel op 22 mei 2021 om 09:45

Kansspel (Politieke Markt)

Dinsdag 25 mei a.s. vindt er een informatieve en verdiepende politieke markt plaats over het mogelijk verlenen van een vergunning voor een casino, ook wel kansspelhal genoemd. Dit is op verzoek van ChristenUnie en in nauwe samenwerking met de fracties van het CDA, de SP en GroenLinks. De digitale bijeenkomst begint om 19.00 uur en is live te volgen via het youtubekanaal van de gemeente.

Ruim twintig jaar geleden hebben wij als ChristenUnie ons voor dit thema sterk gemaakt. Toen besloot de gemeenteraad om geen casino's in Hengelo toe te laten. Begin vorig jaar meldden zich echter twee exploitanten die interesse hebben om twee kansspelhallen in Hengelo te vestigen. Om te peilen hoe de gemeenteraad hier over dacht, organiseerde het college van B en W op 12 mei 2020 een beeldvormende politieke markt. De meningen van de raad waren erg verdeeld. Inmiddels onderzoekt het college of het beleid kan worden herzien. Het zal binnenkort een voorstel aan de raad voorleggen.

Maar voorafgaand hebben wij samen met het CDA, de SP en GroenLinks nog veel vragen. Het is essentieel voordat het voorstel van het college op tafel komt, om als raad nog een keer breed en verdiepend naar dit belangrijke onderwerp te kijken, vooral naar de aspecten veiligheid, gezondheid en economie. Het is belangrijk om ons als gemeenteraad een goed beeld over de brede consequenties van casino’s in onze stad te vormen. Zo kunnen wij uiteindelijk een afgewogen en verantwoord besluit nemen. Om ons goed voor te bereiden hebben de vier partijen gezamenlijk ambtelijke ondersteuning gevraagd en gekregen. In een aanvullend en aangescherpt memo kregen wij  uitgebreid antwoord op onze verdiepende vragen. Hierbij was een gedegen toelichting op diverse onderwerpen en aandachtspunten, zoals werkgelegenheid, leefomgeving, verslavingsproblematiek, verschijningsvormen van gokken, criminaliteit en zorgplicht.

Verdieping
Tijdens de politieke markt op 25 mei zullen externe deskundigen actief deelnemen aan dit gesprek en hun ervaring en expertise met de raad delen rondom het thema 'beleid voor een kansspelautomatenhal en/of gokken'. Vanuit de ChristenUnie stellen wij voor om ook de mening van de inwoners en binnenstadondernemers hierbij te betrekken en HengeloPanel in te zetten. Aan de raadsfracties zal worden gevraagd of hier draagvlak voor is.

Vervolg
Later dit jaar volgt het voorstel vanuit het college, dat dan door de gemeenteraad zal worden besproken. Dan pas zal duidelijk worden of er een meerderheid is voor het wel of niet verlenen van vergunningen van kansspeelhallen in onze stad.

Deel dit bericht

Labels: