Leesbaarheid

Leesbaarheid.png
Susanne van den Beukel_Euregio_raadslidHengelo.jpg
Door Susanne van den Beukel op 11 mei 2021 om 15:18

Leesbaarheid

Communicatie begint met duidelijke taal

De overheid moet duidelijk communiceren. Dat betekent rekening houden met je lezer, een persoonlijke benadering kiezen en ervoor zorgen dat de taal begrijpelijk is. Goede communicatie zorgt voor een toegankelijke overheid voor alle doelgroepen.

Vaak staan brieven van de overheid vol met moeilijke woorden en ingewikkelde zinnen. Maar ook ambtelijke beleidsstukken omvatten vaak veel afkortingen of verwijzingen naar juridische teksten. Hoe communiceer je als gemeente helder en duidelijk en bereik je álle inwoners, dus ook mensen die bijvoorbeeld laaggeletterd of dyslectisch zijn.
Een onderdeel van communicatie is de leesbaarheid. Dit wordt zelfs wettelijk verplicht, want vanaf 23 september dit jaar geldt het Besluit digitale toegankelijkheid overheid voor alle websites van alle overheidsinstanties

Vragen aan B en W
Over dit onderwerp hebben wij op 11 mei 2021 de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W:

  1. Is het college het met ChristenUnie eens, dat de communicatie voor alle doelgroepen (laaggeletterd, dyslectisch, blind, slechtziend enz.) toegankelijk moet zijn? Dit geldt voor brieven, maar bijvoorbeeld ook voor media en beleidsstukken.
  2. Is het college op de hoogte van de diensten van www.directduidelijk.nl en hun aanbod om overheden te helpen bij het helder communiceren? Zo ja, maakt het college gebruik van de diensten? Zo nee, graag toelichting.
  3. Bekijkt en evalueert de Gemeente Hengelo hoe zij nu communiceert met verschillende doelgroepen die ze wil bereiken? Zo ja, hoe gebeurt dit?
  4. Wordt er vanuit de gemeente onderzoek gedaan of er klachten zijn binnengekomen over te moeilijk taalgebruik?
  5. Worden beleidsstukken van de gemeente op leesbaarheid bekeken?
  6. Buurgemeente Almelo beschikt over een lezerspanel. Is de Gemeente Hengelo bereid om iets dergelijks op te zetten?
  7. Is het college bereid om een Direct Duidelijk Deal te sluiten? 

Radio-interview
"Onze interesse in dit onderwerp is tweeledig", vertelt fractievoorzitter Susanne van den Beukel tijdens een radio-interview op 19 mei bij 1Twente Vandaag. "Het gaat om informatie naar de burger toe en gemeentelijke beleidsstukken." Uit eigen ervaring in haar begintijd als raadslid weet ze waarom toegankelijk taalgebruik zo belangrijk is. "Af en toe begreep ik de stukken voor de vergadering niet goed en worstelde ik me letterlijk door de hoeveelheid vakbegrippen en afkortingen. Hoe moet dit dan zijn voor de burger, of voor een nieuwe fractiemedewerker? Pas als een tekst helder en duidelijk is, stel je iemand in staat om zich een mening te vormen en vragen te formuleren Gebruik bijvoorbeeld voetnoten om moeilijke termen uit te leggen." Ze noemt als recent voorbeeld de formulieren voor mensen die bij de landelijke verkiezingen schriftelijk mochten stemmen. "Waarom waren er zoveel stemmen ongeldig? Blijkbaar was de communicatie niet duidelijk genoeg."
"In Hengelo krijgen we signalen van blinden en slechtzienden, die de stukken moeten lezen met behulp van voorleessoftware. Als de structuur van een tekst niet duidelijk is, lopen ze vast."
Het lezerspanel in Almelo dat feedback geeft over o.a. teksten in brieven, brochures en e-mails vindt ze een goed voorbeeld.
Dat geldt ook voor het landelijke initiatief Direct Duidelijk, dat ambtenaren advies aanbiedt in het verbeteren van het schrijven van stukken. "Veel gemeenten zijn hier mee bezig. Ik hoop dat ook de Gemeente Hengelo meer ambitie en visie laat zien voor duidelijke taal."

Bronnen
Radio-interview 19-5-2021: Klik hier
www.directduidelijk.nl
https://www.directduidelijk.nl/doe-mee/direct-duidelijk-deal

Deel dit bericht