Ontwerp marktplein vastgesteld

Susanne van den Beukel_Euregio_raadslidHengelo.jpg
Door Susanne van den Beukel op 31 maart 2021 om 18:55

Ontwerp marktplein vastgesteld

Op 31 maart jl. werd tijdens de gemeenteraadsvergadering het concept-ontwerp marktplein definitief vastgesteld. De raad en de Hengelose bevolking zijn enthousiast. Er komt ruimte voor ontmoeting, ontspanning, sport en spel en er is aandacht voor groen. Ook de ChristenUnie is tevreden over de toevoeging van groen, maar vooral over de aanpassing van de plannen waardoor het plein, zonder drempels en obstakels, voor iedereen toegankelijk wordt.
Over één punt is onze fractie echter zeer teleurgesteld: de verbouwings- en renovatieplannen van de kiosk en de plannen omtrent de rooftopbar staan haaks op de waardering van de kiosk als cultuurhistorisch waardevol pand.

Wederopbouwarchitectuur
Wij kijken met pijn in ons hart naar de invulling van het meest onderscheidende van onze binnenstad, namelijk de cultuurhistorische waarde van de wederopbouwarchitectuur. Hengelo behoort tot de zeven belangrijkste wederopbouwbinnensteden van Nederland. De kiosk (Brinkstraat 9) dateert van 1958 en werd in 2007 als beschermwaardig monumentaal pand aangewezen, al werd er vanwege mogelijke doorontwikkelingen geen officiële status aan toegekend.
De uitvoeringsplannen passen volgens de fractie van GroenLinks, Lid Huis in ‘t Veld en ons niet bij de uitgangspunten die vooraf waren afgesproken, namelijk het respecteren en zo mogelijk versterken van ons erfgoed. Ondersteund door deze fracties diende Susanne van den Beukel namens ChristenUnie een amendement in om de tekst als volgt aan te passen:
in plaats van: '... krijgt door de toevoeging van een rooftopbar een nieuw element dat bijdraagt aan Leisure-activiteiten op het Marktplein'  het volgende: '... de kiosk als onderdeel van de wederopbouw solitair blijft staan, omringd door groen en/of terras.'

Ook tweede amendement haalde het niet
Wethouder Bas van Wakeren gaf een negatief stemadvies. Omdat dit ons niet helemaal verraste, vroegen we een schorsing aan om dit amendement terug te trekken, aan te passen en er een afgezwakte versie van op tafel te leggen. Doel was nu niet meer dat de kiosk vrij komt te staan, maar dat de rooftopbar reversibel met de kiosk wordt verbonden (dus dat dit desgewenst ongedaan kan worden gemaakt). Er was veel discussie in de raad en ons amendement vond in de raad niet veel steun. Van Wakeren zei dat dit niet lukt.
Onze teleurstelling is groot. De erfgoedcommissie had in een eerdere bijdrage (tijdens een Politieke Markt) de oproep gedaan: 'Vermink de kiosk niet.'
We hebben destijds ook tegen alle plannen gestemd rond de afbreuk en woontorenplannen van het badhuis, omdat we wisten dat er van het erfgoed weinig zal overblijven. Dat vrezen we ook hier. We hebben er voor gestreden en duidelijk kunnen maken wat het ons waard is.
Toch hebben we ondanks onze erfgoedbezwaren uiteindelijk voor het gehele plan gestemd. We willen tenslotte allemaal verder komen met ons marktplein. 

Deze raadsvergadering is via YouTube terug te kijken:  https://www.youtube.com/watch?v=mxYtoQdyRE8 (of google op: Youtube raadsvergadering Hengelo)

 

Deel dit bericht

Labels: