Lijsttrekkersduo voor ChristenUnie

Lijsttrekkersduo.jpg
Bestuur (2).jpg
Door Bestuur op 4 juni 2021 om 10:41

Lijsttrekkersduo voor ChristenUnie

De ChristenUnie gaat de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 in met een lijsttrekkersduo. Raadslid en fractievoorzitter Susanne van den Beukel en fractievertegenwoordiger Herman Groeneveld zijn al een sterk team. De keuze van de leden voor dit duo past bij de ambitie om voor twee zetels te gaan.

Dit werd besloten tijdens de digitale ledenvergadering op 27 mei. Susanne van den Beukel: "Samen zijn we sterker en vullen we elkaar goed aan. De afgelopen vier jaar heb ik met Herman goed samengewerkt en konden we laten zien waarvoor we als ChristenUnie in Hengelo staan. We zijn als fractie gegroeid en er staat een gedreven team achter ons. We zijn nog niet klaar."

Uitdagingen
Er zijn veel onderwerpen die ons als fractie raken en waar we ons sterk voor willen maken. Denk hierbij aan Waardig Ouder worden en het creëren van meer geschikte woonvormen voor ouderen. Ook de weg naar verduurzaming en alle uitdagingen rondom de regionale energiestrategie houden ons bezig, evenals het vraagstuk 'Casino wel of niet in onze stad'.
Verder hebben wij aandacht voor de menselijke maat in de zorg, meer zicht op onze gezinnen en een arbeidsmarkt waar we de jongeren kunnen houden. Dit laatste is bijvoorbeeld te realiseren met banen en stageplekken en voldoende betaalbare woningen.

'2 zetels in 22'
De vele belangrijke dossiers en het gebrek aan capaciteit wringen. Om controlerend en sturend het verschil te kunnen maken is veel tijd, energie maar vooral een goed en sterk team essentieel. Daarom hebben we de ambitie om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen twee zetels te halen. We gaan als duo samen op naar een nieuwe ronde. We willen iets van ons geloof zichtbaar maken (Mattheüs 5) en voor onze stad het beste zoeken (Jeremia 29). We willen blijven bouwen aan de lokale ChristenUnie maar vooral ons met hart en ziel blijven inspannen voor lokale gerechtigheid.

Vacature
In de vergadering werd Bart Lassche als nieuw bestuurslid verwelkomd. Met het afscheid van Paul Koole als secretaris is een vacature ontstaan. Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met het bestuur: bestuur@hengelo.christenunie.nl

Commissies voor selectie en kandidatenlijst
De leden stelden de selectiecommissie vast. Die bestaat uit Harmen van den Berg, Henk Laan, Bas Rietkerk en Pieter Cnossen. Na gesprekken met Herman en Susanne hebben zij hen voorgedragen als kandidaten voor plek 1 en 2 op de lijst. Ze zijn nu bezig om de verdere kandidatenlijst samen te stellen. Verder is er een driekoppige campagnecommissie: Bart Lassche, Ruth Dam en Ton van den Berg.

Inbreng van de achterban
De ChristenUnie hecht veel waarde aan de inbreng van de achterban. Daarom konden geïnteresseerden aanschuiven bij het tweede, open gedeelte van de vergadering. Na de opening gingen de deelnemers in groepen uiteen om te brainstormen over het verkiezingsprogramma 2022-2026: Waarop moet ChristenUnie Hengelo zich de komende vier jaar richten? Wat zijn belangrijke thema's en speerpunten? Deze eerste brainstorm was een goede aanzet en er werden concrete punten doorgesproken.

Meepraten? Meedoen?
Kennen jullie mensen met interesse in de lokale politiek en mensen die ons willen helpen om de komende maanden goed zichtbaar te zijn, laat het ons dan weten.
Wie mee wil praten over de komende vier jaar, nodigen we van harte uit om ideeën met de fractie te delen. Neem dan contact op met: fractie@hengelo.christenunie.nl

Deel dit bericht