Afval – Hoe zit het nou?

Afval.JPG
Fokke Morssink.jpg
Door Fokke Morssink op 20 februari 2021 om 16:38

Afval – Hoe zit het nou?

Het is een vrij technisch verhaal maar stelt u en mij in staat om de achterliggende verbanden duidelijk te hebben, die uiteindelijk de basis zijn voor politiek besluit.

De overeenkomst door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat afgesloten in juli 2020, is voor de veertien Twentse gemeenten totaal verkeerd uitgepakt. Want men verwachtte aan het PMD (PlasticMetaalDrankverpakkingen) geld te kunnen verdienen. Maar de vervuilingsgraad van het Twentse PMD is ongeveer 43 %, terwijl deze volgens de overeenkomst, om te kunnen worden gerecycled, maar 15% mag zijn. Voor het Hengelose PMD geldt een vervuilingsgraad van 38 %. Het gevolg is dat hoogstens 10% wordt goedgekeurd en de rest wordt verbrand. Omdat in 2019 de belasting op de verbranding fors omhoog is gegaan en de opbrengst van het PMD zeer sterk achtergebleven is bij de verwachting, wordt voor 2020 een tekort van € 730.000 op de afvalbegroting geschat. Daarmee zijn we in Hengelo in één keer door de financiële reserve voor afval heen. Dit maakte voor 2021 een tariefsverhoging noodzakelijk.
Intussen heeft de wethouder maatregelen genomen om te trachten uit de impasse te komen. Deze zijn o.a.:

  • Communicatie met de burgers wordt verbeterd.
  • Begin december zijn er bij het legen van de oranje containers stickers onder de deksels aangebracht waarop vermeld staat wat er wel en niet in de container mag.
  • Er worden voorlopers ingezet. Een voorloper controleert de inhoud van de container voordat deze wordt geleegd.
  • Speciale aandacht krijgen de verzamelcontainers. Deze bevatten PMD met een zeer hoog vervuilingsgraad. Hoe deze aandacht precies omgezet gaat worden in concrete maatregelen is nog niet duidelijk. Een mogelijkheid is cameratoezicht.
  • Het PMD wordt met meer vrachtwagens vervoerd, zodat het minder hoeft te worden samengeperst. Dit maakt het PMD veel geschikter voor deelscheiding, zodat een groter deel van het PMD goedgekeurd kan worden.

Voor ons als ChristenUnie is het moeilijk te accepteren dat we waardevolle stoffen zomaar verbranden. Want afval is voor ons een grondstof en moet kunnen worden gerecycled. Bovendien valt dit aan de burger na alle inspanningen t.a.v. de voorscheiding moeilijk uit te leggen. Veel burgers leveren PMD van goede kwaliteit waaraan de gemeente geld kan verdienen. Dan kun je niet nu het PMD afval grotendeels naar de verbrandingsoven brengen. Daarom lijkt het ons als ChristenUnie juist om de wethouder voor de komende tijd de gelegenheid te geven om met de aangekondigde maatregelen aan de slag te gaan. Wij houden de vinger aan de pols en blijven de ontwikkelingen op de voet volgen.

Deel dit bericht