Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken  

Nieuwsbrief maart 2021

 

Campagne Tweede Kamerverkiezingen 2021

De campagne voor de tweede kamer verkiezingen in maart loopt volop, maar door de corona crisis is deze vooral digitaal. Dus dit jaar geen 'stand' in de stad.
Zaterdag 6 maart wordt er een landelijke actie gehouden om duurzame ideeën middels een estafette per fiets vanuit het hele land naar Gert-Jan Segers in Amersfoort te brengen zodat hij ze meenemen naar Den Haag. Ook vanuit Hengelo fietsen we een stuk mee. U kunt ons hierbij helpen om de betreffende uitingen op social media te 'liken' en door te sturen. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer over deze actie.
Wanneer u een A3 formaat ChristenUnie poster voor het raam wil, kunt u een berichtje sturen naar Theo Buitenhuis 06 2278 52 55. Graag brengen wij de poster(s) bij u thuis.
Verder zijn we al volop bezig met de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Binnenkort gaat een selectiecommissie aan de slag om een evenwichtige en gevarieerde kandidatenlijst voor te stellen. Wanneer u zich kandidaat wilt stellen kunt u dit doorgeven aan onze secretaris Paul Koole: bestuur@hengelo.christenunie.nl.
De selectiecommissie neemt dan contact met u op voor een gesprek.

Het bestuur

Regiorace ‘een aarde die je door wilt geven’

Wij leven op een aarde die we zorgvuldig willen gebruiken voor een goed leven, maar ook door willen geven aan toekomstige generaties. Onze zorg voor de aarde is geen vaag toekomstideaal, maar bestaat uit concrete acties die het verschil kunnen maken. Op 6 maart gaan we lokale hoopvolle initiatieven in de spotlights zetten, door ze vanuit het hele land met een estafette naar Gert-Jan Segers te brengen die ze meeneemt naar Den Haag.

Een aarde die je door wilt geven

Wij leven op een aarde die ons gegeven is om van te genieten en te gebruiken voor een goed leven. We geven hem dan ook door aan volgende generaties! Dat geeft ons de verantwoordelijkheid om de aarde zó te beheren, dat we met ons handelen ook rekening houden met anderen. Nu en in de toekomst. Die opdracht is niet alleen iets voor de overheid, maar geldt natuurlijk voor ons allemaal of je nu wel of niet politiek actief bent. De ChristenUnie wil inzetten op een hoopvolle beweging naar een groene en duurzame samenleving toe. Die hoop baseren we niet alleen op een toekomstideaal maar ook op prachtige initiatieven die door het hele land worden ontwikkeld. Deze initiatieven mogen gezien worden. Nee, ze móéten gezien worden! Ze voeden onze hoop en versterken onze daadkracht.  

Daarom willen we op zaterdag 6 maart zoveel mogelijk goede initiatieven vanuit het hele land naar Den Haag brengen.  

Omgevingsvisie binnenstad en Hart van Zuid

Zoals het er nu naar uitziet treedt per 1 januari 2022 de omgevingswet in werking. Met deze wet worden de spelregels voor de inrichting van onze fysiek ruimte behoorlijk op de kop gezet. Waar nu nog sprake is van veel verschillende wetgeving met elk een eigen spoor (milieuwetgeving, bouwregelgeving, natuurwetgeving, etc.) en afwegingskader worden al deze wetten nu op een hoop geveegd tot een nieuwe wet, de omgevingswet.

Lees het hele artikel op de website

Dak- en thuisloos

“Het aantal dak- en thuisloze jongeren in ons land is fors.”, schrijft staatssecretaris van VWS Paul Blokhuis in zijn aanbiedingsbrief bij het landelijk actieprogramma Dak- en Thuisloze jongeren 2019-2021 aan het kabinet. “Ons land telt een te groot aantal dak- en thuisloze mensen.

Lees het hele artikel op de website

Podcast Keukentafelgesprek

keukentafel.png

“Ons eerste keukentafelgesprek met een raadslid! We zijn online bij raadslid Susanne van den Beukel uit de Gemeente Hengelo.” Luister en volg de podcast #9 keukentafelgesprek via Spotify  of hetkeukentafelgesprek

Wat bewoog mij om als import-tukker met een beroepsachtergrond in de culturele wereld de lokale politiek Gemeente Hengelo in te gaan? Tijdens een open en persoonlijk gesprek aan de digitale keukentafel keken Willem-Jan Velderman, Tom Morssink en ik terug op inmiddels drie jaar raadslidmaatschap, mijn rol als fractievoorzitter en mijn passie voor de EUREGIO.
Met een frisse portie humor passeerden successen en persoonlijke uitdagingen de revue. “Papa, papa mama ligt in de bosjes” riep onze jongste in campagne tijd toen het verkiezingsposter niet meer op zijn oorspronkelijke plek te vinden was. Een anekdote, die mij na het gesprek nog te binnen schoot.
Politiek heeft impact zowel op de mensen waarvoor je je inzet maar ook je naaste. Wat ik jongeren als tip zou willen mee geven? Weet wat je raakt en waar jouw hart ligt. Wil je je vanuit deze betrokkenheid dienstbaar opstellen en van meerwaarde zijn voor de samenleving? Dan zal een rol in de politiek zeker niet ongepast zijn. “Wrijving geeft glans en als je uit je comfort zone durft te stappen ervaar je groei” zijn lessen, die ik de afgelopen jaren heb mogen leren. Ja, juist als iets nieuw is, kost het tijd en moeite om het goed onder de knie te krijgen. Maar wat een voldoening als je mag ervaren, dat deze moeite niet voor niets was.

Van toren naar torentje

Lijsttrekkers komen naar Twente, dus ook Gert Jan Segers. Hoe kan je een vraag aan hem stellen of meld je je aan voor een plek op de virtuele tribune? Meer informaties over dit debat op afstand is hier te vinden:

Gezocht: Fractiesecretaris met passie voor communicatie

De fractie van de ChristenUnie in Hengelo is een team dat politiek actief is, over relevante onderwerpen praat en daarbij in nauwe verbinding staat met de stad. Onze vergaderlocatie is het stadhuis. De fractiesecretaris/communicatie-medewerker is de spin in het web van de fractie én ondersteunt en stimuleert de interactie met de buitenwereld.
De fractie zoekt per direct een nieuwe fractiesecretaris met een sterke affiniteit op het gebied van communicatie. Dit voor 10 uur per week waarvan een groot deel flexibel vanuit  huis.

Taken

 • Schrijven en vormgeven van teksten voor de website, onze nieuwsbrief en sociale media;
 • Deelnemen aan het tweewekelijkse werkoverleg;
 • Communicatie en  contact houden met o.a. belangenorganisaties en plannen van afspraken;
 • Fractie-ondersteuning voor het organiseren en (overzicht-) bijhouden van de agenda;
 • Opzetten van lokale bijeenkomsten.

Eigenschappen

 • Goede beheersing van de Nederlandse taal;
 • Affiniteit met het schrijven van teksten;
 • Goede computervaardigheden;
 • Affiniteit met (lokale) politiek in het algemeen en de ChristenUnie in het bijzonder;
 • Gevoel voor vormgeving en in staat zijn om uitingen (papier/digitaal) vorm te geven;
 • Goede eigen organisatie en gestructureerde werkhouding;
 • Ideeënrijke teamspeler en verbinder.

Van de 10 uur per week kan een groot gedeelte zelfstandig vanuit huis worden gewerkt. Tweewekelijks vindt het fractieoverleg plaats (maandagavond 19:30 tot ± 22:00 uur) Daarbij ben je aanwezig. De vergoeding bedraagt max. € 1.500,= bruto per jaar.

Interesse?

Stuur tot uiterlijk 19 maart 2021 een mail met jouw motivatie en CV naar christenuniehengelo@gmail.com. We nemen vervolgens persoonlijk contact met je op.

Afval – Hoe zit het nou?

De afgelopen weken heb ik me in het afval dossier verdiept: stukken gelezen, webinars en politieke bijeenkomsten gevolgd, mensen gesproken etc. Dit alles, om een goed beeld te krijgen hoe het nu zit met de afvalproblematiek hier in Hengelo.
Het is een vrij technisch verhaal maar stelt u en mij in staat om de achterliggende verbanden duidelijk te hebben, die uiteindelijk de basis zijn voor politiek besluit.

Lees het hele artikel op de website

Uit de fractie

Wie zit er in de Fractie? Zij stellen zich graag aan u voor. De beurt is nu aan Andre Mots.

Andre Mots.jpg.

Hallo allemaal,
Mijn naam is André de Mots en sinds deze zomer ben ik betrokken bij de ChristenUnie fractie in Hengelo. Ik ben 20 jaar oud, opgegroeid in Drenthe en sinds 2018 inwoner van Hengelo. Gedurende de week ben ik vooral druk met mijn studie Technische natuurkunde aan de UT. Daarnaast ben ik lid bij de Christelijke studentenvereniging RSK en wanneer het ons weer gegund wordt door de overheid zal ik weer voetballen bij de studentenvoetbal vereniging VV Drienerlo. Daarnaast heb ik nog een hobby om alle verschillende euromunten te verzamelen. Maar deze hobby staat sinds ik in Twente woon op een wat lager pitje.
Sinds de basisschool vond ik politiek wel interessant, maar heb er nooit echt veel mee gedaan. Toen ik in 2019 de eerste keer mocht stemmen, was ik op de weg terug een beetje ontluisterd en dacht: ‘Is dit nou de hele democratie, gemiddeld 1 keer per jaar een briefje invullen, en dat is mijn persoonlijke invloed op hoe het bestuur van Nederland er uit ziet??’ Maar toen realiseerde ik mij dat dat niet helemaal zo hoefde te zijn, wanneer ik mijzelf wat actiever opstel richting de politiek.
Toen ben ik een paar keer naar dingen gegaan die vanuit de CU Hengelo waren georganiseerd, om vervolgens gevraagd te worden me wat actiever voor de fractie in te willen zetten en zo probeer ik nu de fractie een beetje fris en fruitig te houden. 😊

Jongerenavond

Afgelopen 17 februari hadden we onze eerste online avond voor de jeugd in Twente. Samen met Hadassa Meijer (CU Enschede) spraken we over haar kandidaatstelling voor de Tweede Kamer. In een quiz toetsten we onze kennis over het wel en wee van de gemeentepolitiek. Vervolgens had Puck Weymann een praatje voorbereid over het idee van een basisinkomen en gingen we daarover in gesprek. We sloten de avond af met actuele thema’s vanuit de Hengelose politiek: Lachgas en gokhallen, hierover werd verteld door Susanne.

We waren in een kleine kring, maar deze avond werd als positief ervaren en is zeker voor herhaling vatbaar. Beschouw je jezelf ook nog als jeugdige en vind je het leuk om bij de volgend jongeren avond aanwezig te zijn? Houd dan de sociale media kanalen van CU Hengelo in de gaten!

Kijkje in de politieke keuken- deel 2 - schriftelijke en mondelinge vragen

De afgelopen weken was er veel ophef in de krant over de hoeveelheid aan schriftelijke vragen die door de raad aan het college gesteld werden. Maar waarom stellen raadsleden überhaupt vragen en zo ja wanneer?

Elk raadslid heeft 5 “instrumenten” ter beschikking waarmee de politieke rol kan worden uitgevoerd. Hierbij hoort naast een motie (deel 1) het stellen van vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan mondeling tijdens het vragenkwartier aan het begin van de raadsvergadering. Deze vragen moeten over een actueel politiek onderwerp gaan waarvan de beantwoording niet lang op zich kan laten wachten, dus een spoed-karakter heeft.

Buiten de raadsvergaderingen kan een raadslid ook schriftelijk vragen stellen aan het college van B en W over gebeurtenissen of plannen van het college. Het college moet die vragen binnen vier weken beantwoorden. Deze vragen hebben geen spoed-karakter en dienen ter verduidelijking van aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het college van B en W behoren. Daarnaast moeten schriftelijke vragen kort en duidelijk zijn geformuleerd en voorzien van een toelichting. Op de website van Gemeente Hengelo worden alle schriftelijke vragen en de beantwoording daarvan bijgehouden. Deze zijn HIER te vinden.

Oproep

Graag doen we als fractie een beroep op u! Wilt u een keer mee praten over een onderwerp wat u raakt? Denk aan armoede en schulden, de speeltuin om de hoek of … Het maakt niet uit, want de onderwerpen waarover de lokale politiek zich mag uitspreken zijn heel breed. Waar heeft u kennis van? Deel het met ons.

Leest u graag de krant , maakt u graag foto’s of houdt u van teksten schrijven? Wij kunnen uw talent goed gebruiken. Voel u vrij om een keer met de fractie contact op te nemen. De fractie is namelijk uw vertegenwoordiger in de gemeenteraad. Wij zijn door u gekozen. Dus laat uw mening horen en schuif een keertje geheel vrijblijvend aan.
Vanwege de corona-maatregelen vergaderen we als fractie voorlopig digitaal, tweewekelijks, op de maandagavond vanaf 19.30 uur. 

Dank- & Gebedspunten

 • Dank voor al die mensen die hun tijd, liefde en kracht geven aan mensen, die net een bemoedigend woord, een teken van aandacht of een steun onder de schouder nodig hebben.
 • Dank dat de basisscholen weer open mochten gaan.
 • Dank voor mensen, die leiding geven en voor soms uitdagende beslissingen in moeilijke omstandigheden staan. Bid voor wijsheid voor deze mensen en specifiek voor de burgemeester tevens voorzitter van de veiligheidsregio, het college en de raadsleden van Hengelo.
 • Dank voor de goede sfeer, verbondenheid en dienstbaarheid in onze fractie en bestuur. Bid dat er mensen op ons pad mogen komen met een hart voor Hengelo en de lokale politiek zodat we sterk genoeg zijn om de ambities waar te kunnen maken.
 • Bid dat we snel een nieuwe fractiesecretaris mogen vinden met een passie voor communicatie.
 • Bid voor de campagne voor de Tweede Kamerverkiezing in maart 2021. Bid om zegen en wijsheid in de debatten en interviews voor alle leden op de kandidatenlijst, onze 2 kandidaten uit Twente en met name onze lijsttrekker Gert-Jan Segers.
 • Bid om een goed verloop van de verkiezingen en een waardig uitslag voor ons als ChristenUnie.
 • Bid voor geestelijke en fysieke gezondheid voor jong en oud met name de mensen onder ons, die het door de aanhoudende belemmeringen en beperkingen door de Corona-maatregelen moeilijk hebben.
 • Bid voor het einde van de corona crisis, dat we de lichtpuntjes  en de stip op de horizon mogen zien. 
 • Bid voor verdraagzaamheid in deze gebroken wereld.