Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken  

Nieuwsbrief juli 2021

 

Van het bestuur

En dan loopt het al weer tegen de vakantie, of het reces zoals dat in de politiek genoemd wordt.
In de afgelopen periode zijn de eerste stappen gezet richting de verkiezingen van komend jaar. In de ledenvergadering hebben we de nummers 1 en 2 van de kieslijst vastgesteld. Susanne en Herman gefeliciteerd hiermee en ook heel veel sterkte.

Het bestuur hebben we kunnen uitbreiden met Bart Lassche. We zijn nog wel hard op zoek naar een nieuwe secretaris, want Paul gaat er toch echt mee stoppen dit jaar.
We wensen iedereen een hele goede vakantieperiode toe, om nieuwe energie op te doen voor het tweede deel van het jaar.

Lijsttrekkersduo voor ChristenUnie

De ChristenUnie gaat de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 in met een lijsttrekkersduo. Raadslid en fractievoorzitter Susanne van den Beukel en fractievertegenwoordiger Herman Groeneveld zijn al een sterk team. De keuze van de leden voor dit duo past bij de ambitie om voor twee zetels te gaan.

Lees het hele artikel op de website

Uit de fractie (1): Alicja Marmol Kroeze

Hallo, ik ben Alicja en voer de functie van de penningmeester in de fractie CU Hengelo.
Waarom Alicja en niet Alicia? Omdat ik oor-spronkelijk uit Polen kom. Getrouwd met een Nederlander en wij vormen samen sinds bijna 17 jaar een gelukkig stel.
Ik werk bij Theater Sonnevanck in Enschede als financieel medewerkster. Dat geeft mij ontzettend veel plezier. Deze functie maakt het mogelijk mijn twee passies te verbinden: liefde voor theater en affiniteit met cijfers.
Dit laatste help mij ook als de penningmeester de financiën van de fractie op orde en transparant te houden.
In Polen ben ik afgestudeerd in cultuurwetenschappen en marketing en in Nederland heb ik verschillende financiële opleidingen gevolgd.

Waarom ChristenUnie? Deze vraag hoor ik vaak. Inderdaad, als katholieke, Poolse vrouw is wellicht voor velen deze keuze niet vanzelfsprekend. Gelukkig kon ik als immigrante met de frisse blik, zonder vooroordelen mijn weg volgen. Voordat ik actief in de politiek begon te zijn, heb ik een tijdje mijn plek proberen te vinden. Aan het eind, na alle overwegingen, heb ik voor de CU gekozen met zijn trouw aan christelijke waarden en aandacht voor sociale kwesties. Dat maakt de CU voor mij bijzonder omdat in deze wereld, die continu in beweging blijft met nieuwe kleine revoluties, stevigheid en consequentheid om aan bepaalde standpunten vast te blijven houden, juist heel belangrijk is.
Ik ben in de fractie met open armen verwelkomd en dat is dan ook meteen het bewijs welke fantastische sfeer er bij ons is 😊

Uit de fractie (2): Gerda Nater

In onze vorige nieuwsbrief zochten wij een fractiesecretaris met passie voor communicatie. Vanuit de reacties kwamen er twee dames naar voren, die nu al daadkrachtig ons team versterken. Het zijn Ruth Dam en Gerda Nater.
In de komende twee nieuwsbrieven stellen zij zich aan u voor en laten u weten waarom zij hun tijd vrij maken voor de ChristenUnie en wat zij concreet doen.

Gerda Nater:
'Ik houd van mensen en van schrijven'
Sinds 1992 werk ik als zelfstandig tekstschrijver. Vanuit mijn bureau Taal Effect heb ik jarenlang personeelsbladen samengesteld en teksten geschreven voor websites, folders, vakbladen en zelfs rouwtoespraken.
Omdat er ook steeds vaker vertaalvragen binnenkwamen, pakte mijn man Feico dit op.
Al stoppen we officieel eind dit jaar, als 70-plussers zitten we niet stil. Ik schrijf inmiddels als vrijwilliger voor het ApneuMagazine en voor Hengelo Toen&Nu. Dat doe ik met veel plezier. Ik houd van mensen en wat hen bezighoudt, en schrijf graag over nieuwe ontwikkelingen.
Met politiek heb ik me nooit echt beziggehouden, al leef ik al jaren op afstand mee met de ChristenUnie. Ik vind het een voorrecht dat ik als christen mijn talent mag inzetten voor deze partij.  

Kansspel

Ruim twintig jaar geleden hebben wij als ChristenUnie ons voor dit thema sterk gemaakt. Toen besloot de gemeenteraad om geen casino's in Hengelo toe te laten. Begin vorig jaar meldden zich echter twee exploitanten die interesse hebben om twee kansspelhallen in Hengelo te vestigen. Om te peilen hoe de gemeenteraad hier over dacht, organiseerde het college van B en W op 12 mei 2020 een beeldvormende politieke markt. De meningen van de raad waren erg verdeeld. Inmiddels onderzoekt het college of het beleid kan worden herzien. Het zal binnenkort een voorstel aan de raad voorleggen.

Lees het hele artikel op de website

Cultuurnota

Op 25 mei j.l. werd in een politieke markt de aangepaste Kunst- en Cultuurnota besproken. De gemeenteraad vond de eerdere nota niet besluitrijp en haalde deze daarom op 16 december van de agenda. Er ontbraken onderdelen en de leesbaarheid was niet wenselijk. Het college kreeg het verzoek de nota aan te passen.

Lees het hele artikel op de website

Verkoop Oude Bibliotheek Vondelstraat_Theatergroep KamaK

Op 8 januari jl. stelde onze fractie vragen aan het college omtrent de noodgedwongen verhuizing van theatergroep KamaK van hun huidige theater in het Dikkerscomplex aan het Esrein. Dit n.a.v. de verkoop van het pand door EMGA. Gisteren konden we via o.a. het persbericht van de gemeente Hengelo vernemen dat Van Wijnen Projectontwikkeling Oost de verkoop-procedure van de Vondelstraat 2-14 te Hengelo heeft gewonnen. De voormalige fabrieks-bibliotheek C.T. Stork aan de Vondelstraat wordt een Urban Farming appartementencomplex met dakterras.

Lees het hele artikel op de website

Leesbaarheid

De overheid moet duidelijk communiceren. Dat betekent rekening houden met je lezer, een persoonlijke benadering kiezen en ervoor zorgen dat de taal begrijpelijk is. Goede communicatie zorgt voor een toegankelijke overheid voor alle doelgroepen.

Lees het hele artikel op de website

Kijkje in de politieke keuken - deel 3 - De motie

Hoe werkt lokale politiek? Wat zijn de mogelijkheden en politieke instrumenten voor ons als lokale fractie om invloed uit te oefenen op een voorstel dat door het college van B&W aan de gemeenteraad wordt voorgelegd? In onze nieuwsbrief leggen we elke keer een onderdeel nader uit. Vandaag – De Motie.

Als raadslid heb je verschillende instrumenten in je gereedschapskist. Drie daarvan worden ingezet tijdens een raadsvergadering. Zij verschillen gezien het doel wat je ermee kunt bereiken en wegen verschillend zwaar. Het zwakste instrument zijn vragen. Dan komt het amendement en als laatste de motie. Met een motie geef je het college een hele concrete opdracht die zij wel of niet moeten uitvoeren.

Verschillende vormen
Een motie kan alleen maar tijdens een gemeenteraadsvergadering worden ingediend. Je hebt een indiener wat op een initiatiefnemer lijkt. Deze mag de motie indienen tijdens de vergadering en toelichten wat het doel van de motie is. Andere partijen, die achter de opdracht van de moties staan heten mede-indieners. Is een motie verbonden aan een agendapunt, dan is het een motie. Heb je een motie, die niet aan een agendapunt verbonden is, dan wordt deze aan het einde van de vergadering besproken en heet motie vreemd.

Is er vanuit de raad bezwaar tegen het functioneren van het college dan zijn er nog 4tal andere moties. De motie van ongenoegen, van treurnis, van afkeur en wantrouwen. De motie van wantrouwen is de zwaarste die je kunt inzetten. Wordt deze aangenomen door de raad heeft dat directe gevolgen voor het desbetreffende collegelid en moet hij of zij opstappen.

Alle moties worden in de vergadering in stemming gebracht. Als er meerderheid voor is dan is deze aanvaard, zo niet dan verworpen. Zegt het college in het debat, dat ze dat wat jij wenst sowieso zullen uitvoeren en is jouw opdracht overbodig. Dan kan een motie tijdens het debat worden ingetrokken.

Opbouw
Een motie heeft een klassieke opbouw. Naast een titel en het datum van de vergadering wanneer je hem wilt inzetten volgt altijd een Constaterende dat …. Hierin geef je puntsgewijs de aanleiding voor de motie weer. Hierop volgt Overwegende dat… en benoem je de reden waarom jij iets wilt en je sluit af met de concrete opdracht aan het college onder Draagt het college op om …

Dank- & Gebedspunten

  • Gebed voor wijsheid in de grote en kleine besluiten die wij als lokale fractie moeten nemen;
  • Gebed voor onze stad en de mensen, die door en tijdens de Coronapandemie zwaar zijn getroffen;
  • Gebed voor een goede opstart van de verkiezingscampagne en de mogelijkheid om aan de mensen in onze stad te kunnen laten zien wat we voor hun kunnen en willen betekenen;
  • Gebed voor het schrijven van een waardevol verkiezingsprogramma met een keuze aan speerpunten die bijdragen aan een beter Hengelo;
  • Dank voor mensen, die zich geroepen voelen om aan te sluiten bij ons werk;
  • Dank voor onze kinderen en studenten, die zijn geslaagd en na een uitdagend jaar zich op vakantie mogen verheugen;
  • Dank voor u als trouwe lezer en bidder!

Wenst u vaker van ons op de hoogte worden gehouden over dank- en gebedspunten? Laat het ons weten via fractie@christenunie.hengelo.nl en we voegen u toe aan ons gebedsgroepje.