Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken  

Nieuwsbrief december 2020

 

Terug- en vooruitkijken

2020 was een jaar waarin we elkaar als leden niet konden ontmoeten, maar dat betekent niet dat we hebben stilgezeten. Vanuit het bestuur hebben we vooral geprobeerd om de fractie te ondersteunen. Doordat Lydia helaas is uitgevallen als fractievertegenwoordiger zijn we op zoek gegaan naar een vervanger onder de leden die in 2018 op de kieslijst hebben gestaan. Fokke Morssink is op deze uitnodiging ingegaan en hij vertegenwoordigt de ChristenUnie nu in politieke markten. Ook vanaf deze plek willen we hem hierin zegen toewensen samen met de rest van de fractie.

Daarnaast heeft de website een upgrade gekregen en houden we deze zoveel mogelijk up to date met nieuws vanuit de politiek.

De laatste maand begint ook de landelijke campagne voor de tweede kamer verkiezingen te lopen.
Rond het thema waardig ouder worden 2.0 is er al een campagnedag geweest waarin we samen met de ouderenbonden KBO en PCOB de intentie hebben uitgesproken om dit een Hengeloos vervolg te gaan geven. Kijk op de website.

De landelijke campagne is voor ons ook al belangrijk richting de verkiezingen van 2022 voor de Gemeenteraad. Het komende jaar zal dan ook in het teken staan van die verkiezingen met de grote ambitie van 2 zetels!
Dat betekent een selectie voor de kieslijst, een nieuw programma en vooral veel en goed campagne voeren. Hiervoor willen we ook graag het bestuur uitbreiden, hier gaan we de komende maanden mee aan de slag.

We vragen jullie gebed voor de fractie en de voor landelijke en plaatselijke campagne.
Want “Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers; als de HEER de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde.”(Psalm 127:1)

Het bestuur

Kerstwens van bestuur en fractie

“Ook al zijn er duizend vragen. U geeft een toekomst vol van hoop.”

Het lied van Sela gaat verder: “In de nacht van strijd en zorgen kijken wij naar U omhoog, biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop. Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij U niet, U blijft ons met liefde dragen, U die alles overziet. U geeft een toekomst vol van hoop; dat heeft U aan ons beloofd.”

Een ingrijpend jaar ligt bijna achter ons. De samenleving werd opgeschud en is deels vol van zorgen wat de toekomst brengen mag. De liedtekst raakt ons, geeft hij weer wat wij in veel gesprekken proefden, namelijk onrust, verdriet of teleurstelling. Maar daarnaast bereidwilligheid en een oprechtheid om er voor elkaar te zijn, met aandacht naar elkaar om te zien. Ook voor ons als fractie was het een jaar vol van politieke maar ook persoonlijke uitdagingen. Maar in alles voelden we ons gedragen en gezegend. Hartelijk dank voor uw gebed en steun gedurende dit jaar!

Gezegende kerst en een hoopvol 2021 wenst u de fractie, Susanne, Herman, Fokke, Vanessa, Alicja, Lydia, André en het bestuur van ChristenUnie Hengelo e.o.

 

Onze fractievertegenwoordigers

De fractie is weer compleet. Van links naar rechts:
Herman Groeneveld (fractievertegenwoordiger), Susanne van den Beukel (gemeenteraadslid en fractievoorzitter) en Fokke Morssink (fractievertegenwoordiger).

En de portefeuilles zijn verdeeld. Kijk voor de verdeling op de website.

 

Uit de fractie

Wie zit er in de Fractie? Zij stellen zich graag aan u voor. Hieronder de eerste aftrap.

Fokke Morssink

Fokke-03.jpg

Op 16 november 2020 ben ik beëdigd als fractievertegenwoordiger voor de ChristenUnie in Hengelo.
Mijn naam is Fokke Morssink, ik ben 69 jaar en de (trotse) vader van drie kinderen. Nadat ik 39 jaar in het onderwijs heb gewerkt, ben ik in 2016 met pensioen gegaan.
Vanaf 1977 tot 2000 was ik als leraar verbonden aan de MTS afdeling proces-en milieutechniek. Daarna heb ik lessen scheikunde en wiskunde verzorgd bij het VAVO, dat onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid valt van het ROC van Twente.
Mijn persoonlijke interesses zijn kerkorgel spelen en geschiedenis. Daarnaast maak ik graag een fietstocht in het mooie Twente.

Om invloed in de samenleving te kunnen hebben, moet je je politiek organiseren. Daarom ben ik lid geworden van de ChristenUnie. Vooral de punten uit het verkiezingsprogramma die handelen over milieu, klimaat en duurzaamheid en de handreiking naar de meest kwetsbaren spreken mij zeer aan, mede omdat de standpunten die hierover worden ingenomen gebaseerd zijn op de Bijbelse boodschap.

Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn dat ik me als fractievertegen-woordiger graag wil gaan inzetten voor onderwijs, duurzaamheid en milieu en het sociaal domein.  Eén van de uitgangspunten voor mijn werkzaamheden is de samenwerking met andere fracties.

Vanessa Weymann

Vanessa Weymann.jpg

Als u met de fractie contact wilt op nemen is de kans groot, dat u mij aan de telefoon of mail krijgt. Ik ben 43 jaar en moeder van 3 prachtige kinderen. In mijn vrije tijd ga ik regelmatig wandelen met vriendinnen, maar onder het genot van een kop thee en een boek lekker op de bank is soms ook heerlijk. Een nieuw recept is aan mij goed besteed. Ik probeer graag weer eens iets nieuws uit in de keuken.

Ruim een jaar geleden ben ik bij de ChristenUnie begonnen als fractiesecretaris. Best een uitdaging, zeker in het begin, ik heb geen administratieve achtergrond en zelfs politiek stond ver van me af. Een agenda opstellen was lastig om in al dit politiek vak jargon je weg te vinden. Maar er is meer. Ik mag meedenken, sparren, mee op werkbezoek en van alles organiseren. Dit maakt het een afwisselend geheel. Al snel merkte ik dat politiek best interessant is en wel degelijk verschil kan maken ook met een klein “clubje”. Denk bijvoorbeeld aan de motie over eenzaamheid.

Naast het werk bij de ChristenUnie volg ik een opleiding voor familie-ervaringsdeskundige. Zelf heb ik een nogal turbulent leven gehad en waardevolle hulp ervaren. Een aantal jaren terug heb ik God leren kennen en zijn liefde mogen ervaren! Die liefde wil ik laten weerspiegelen in mijn toekomstige werk als familie-ervaringsdeskundige, maar zeker ook bij de ChristenUnie.

Bezoek All4Free

Er zijn zo veel organisaties, stichtingen en mensen in Hengelo, die zich met hart en ziel inzetten voor de kwetsbaren. Als fractie zijn we vooral heel druk met stukken lezen en vergaderen. Des te belangrijker is het om op pad te gaan om al deze waardevolle initiatieven en mensen te leren kennen waarop dit beleid van invloed is.
Helaas moesten wij een groot deel van onze plannen door de beperkingen van de Corona maatregelen parkeren. Een organisatie die we wel konden opzoeken was All4Free. We lieten onze dank en waardering blijken met een corona-proof verpakte Twentse krentewegge.

Ruim 30 vrijwilligers zetten zich in 7 Twentse plaatsen, waaronder Hengelo, in voor ruim 600 gezinnen die in armoede leven. Zij bestaan nu ruim 10 jaar. Voor velen van ons zijn zij waarschijnlijk een begrip doordat zij gedurende de 1e Corona golf de taken van de tijdelijk gesloten Voedselbank op zich hebben genomen. Vanuit de Schouwburg pakten zij de taken op in de strijd tegen vaak stille armoede. Zij ontvangen donaties in de vorm van o.a. kleding, schoenen, boeken, speelgoed, etc. Deze geven zij door aan mensen, die het hardst nodig hebben.
Daarnaast organiseren zij gedurende het jaar ruim 30 activiteiten. Denk o.a. aan de feesten zoals Pasen, Kerst en Sinterklaas. Creatieve vrijwilligers vrolijken mensen in armoede op met liefdevol geknutselde kraamcadeaus of het faciliteren van een kinderverjaardagsfeest.
Juist omdat wij als fractie met de Nota Armoede en schulden 2021-2024 bezig waren, was dit bezoek een eye-opener. Want ook bij All4Free kennen ze veel mensen met schaamte en doen ze er alles aan om een glimlach op de gezichten te toveren en stapsgewijs het taboe van armoede te doorbreken.

 

Beleidsbegroting 2021-2024

Welk budget geeft de Gemeente Hengelo de komende vier jaren waarvoor uit? Deze plannen zijn verwoord in de beleidsbegroting 2021-2024, die op 4 november jl. door de gemeenteraad werd vastgesteld. Wilt u weten wat wij als ChristenUnie Hengelo ervan vinden?

“Wij vinden het een verstandig besluit om de kadernota 2022-2026 als nieuw ijkpunt te nemen. Maar dat betekent niet, dat we afwachtendmoeten zijn  en daarnaast door denderen met onverminderd investeren. Hoe past dat bij elkaar? Als we weten waar de sociale kloof straks nog groter wordt en voor wie de financiële en psychische druk na deze tijd extra hoog is– waarom spelen we er niet nu al op in? Als ChristenUnie roepen we het college dan ook op om deze signalen alvast in actie te vertalen en bij de kadernota met concrete beleidsvoorstellen te komen, hierbij denkend aan het brede pallet van zorg voor betaalde woningen tot de vermindering van de lastendruk voor mantelzorgers.”

Verder vroegen wij met een motie herhaaldelijk aandacht voor het tegengaan van eenzaamheid, het verbeteren van toegankelijkheid én het belang van klimaatadaptatie en duurzaamheid. Onze motie Eenzaamheid 2.0 werd met ruime meerderheid door de raad aanvaard.

“Het goede behouden spreekt ons als ChristenUnie aan. Het is het omzien naar elkaar, het er voor de ander willen zijn. Maar om een ‘stad van verbinding ’ te zijn moeten nog aardig wat klussen worden gedaan. Hiervoor wensen we het college veel wijsheid en Gods zegen toe.”

Onze volledige bijdrage kunt u op ons YouTube kanaal terug kijken. Klik hier.  De hele raadsvergadering is uiteraard ook terug te kijken via het youtube-kanaal van de gemeente. Klik hier.

 

Kunst- en cultuurnota 2021-2024

Nog te veel open einden in de Kunst- en cultuurnota
Waarschijnlijk zijn u de afgelopen weken tal van berichten in de Tubantia over de kunst- en cultuurnota 2021-2024 niet ontgaan. We hebben hierover al eerder op de website geschreven. Maar wat is de recente stand van zaken en hoe kijkt de fractie van ChristenUnie er tegenaan?

Op 24 november jl. vond de oordeelsvormende politieke markt over de nieuwe kunst en cultuurnota plaats. We missen nog steeds op sommige onderdelen de uitwerking. De pijlers waarop deze nota staat zijn enorm wankel. Dit is volgens ons als ChristenUnie niet kwalitatief hoogstaand en op deze manier nog niet rijp voor besluitvorming. Dat vonden meerdere fracties. Door gebrek aan voldoende draagkracht in de raad werd de nota tijdens de raadsvergadering van 16 december jl. van de agenda gehaald. Volgend jaar gaan we opnieuw om tafel om alsnog een goede de nota op tafel te krijgen.  

Ook in deze gesprekken zullen wij ons als fractie actief en constructief opstellen. Gedurende de laatste maanden hebben wij intensief contact gehad met verschillende culturele instellingen. Samen met raadscollega’s zijn we op pad geweest en er zijn heel wat mails en telefoontjes gepleegd om deze nota te spiegelen aan de praktijk.

Het moet volgens ons als ChristenUnie een nota worden die compleet is en die kaders omvat, zodat deze over vier jaar ook door de raad getoetst kunnen worden. In de huidige nota zijn er nog te veel open eindjes.

De politieke markt terugkijken? Klik hier.  

 

Maai- en zaaibeleid

Op 24 november stond het gemeentelijke maai- en zaaibeleid op de agenda. Op verzoek van de gemeenteraad is het college met een voorstel gekomen om te stoppen met het traditioneel maaien van de gemeentelijke bermen. De huidige praktijk is dat de gemeentelijke bermen lekker kort geknipt worden.

Dit is echter niet zo goed voor de biodiversiteit: de bloemetjes en bijtjes. De afgelopen dertig jaar is het aantal insecten schrikbarend afgenomen. En dat betekent dat de hele voedselketen ontregeld raakt. Dit draagt bijvoorbeeld mede bij aan de processierupsenplaag waar we al een par jaar last van hebben. En van de maatregelen die daarbij helpen kan, is een andere manier van maaien. Hierdoor ontstaat een betere biotoop voor insecten.

Een andere manier van maaien en zaaien kost echter structureel meer geld: bijna €180.000 extra per jaar op basis van het plan dat op de agenda stond. Vanuit de ChristenUnie zijn we voorstander van een nieuw maaibeleid. Wat ons betreft is dit een mooi voorbeeld hoe we op een verantwoorde wijze met de schepping omgaan.

Tegelijkertijd gaat het om veel geld. Vandaar dat we ons prima konden vinden in het standpunt van de meerderheid van de partijen dat het college eerst een aantal varianten uitwerkt die dit voorjaar opnieuw op onze tafel komen. Hierbij hebben we wel de oproep gedaan dat van uitstel geen afstel moet komen. Terugkijken? Klik hier.

 

Het taboe doorbreken

Zo noemt het college de nieuwe Nota Armoede en schulden 2021-2024. Pakkend en treffend want vaak komt de hulpvraag te laat. Schaamte en andere redenen weerhouden om ondersteuning te zoeken. Daarom zijn wij als ChristenUnie dankbaar dat het college in deze nieuwe nota breder kijkt, armoede integraal oppakt, stress-sensitief werken wil invoeren en de armoede- en schuldenproblematiek als een combinatie van financiële en psychologische aspecten ziet. Dit vraagt om mensgerichte aanpak en maatwerk want inderdaad  iedere hulpvraag en de persoonlijke omstandigheden zijn uniek. Juist daarom is het belangrijk dat de ondersteuning aansluit bij de behoeften.

Veel punten, die wij als fractie hebben ingebracht zien wij in de 8 focuspunten van de nota terug. Goed, dat preventie en vroeg-signalering ruimte krijgt en ook eenzaamheid in het sociaal beleid steeds integraler terug komt. Het college is daarmee op de juiste weg. Blijven investeren in het succesvolle kind-pakket en de uitbreiding van het pakket met minimaregelingen voor volwassenen en het herschikken van middelen, spreekt ons aan. De drempel verlagen, beter bereikbaar zijn en de procedure versimpelen, is de basis.

In de Volkskrant van 30 november jl. stond een artikel hoe Noord-Nederland gericht ervaringsdeskundigen inzet bij de aanpak van armoede- en schulden. Daarom zijn wij tevreden om in de nota te lezen dat ook het college dit herkent en hier gericht op inzet. De nota werd als hamerstuk in de raadsvergadering van 16 december jl. vastgesteld.

De politieke markt van 1 december jl. over het beleidskader armoede en schulden kunt u hier terug kijken.

Spoorfietsen

De Tubantia heeft de afgelopen weken meerdere keren over het Spoorfietsen geschreven. Een onderwerp waar ik vanuit ChristenUnie Hengelo al sinds ik in 2018 ben ingestapt bij de fractie, nauw ben betrokken.

Sinds we ruim 10 jaar geleden in Hart van Zuid zijn komen wonen, ken ik als fanatiek hardloper Twekkelo inmiddels als mijn broekzak. En in die tien jaar ben ik stiekem verliefd geworden op dit bijzonder stukje buitengebied.
Als je er oog voor hebt, zie je overal sporen van het verleden. De doopsgezinde schuilkerk op erve Haimer en de oude GOLS-spoorlijn waarvan het talud, als je goed kijkt, nog zichtbaar is in het landschap. En dat is dan ook een belangrijke reden waarom wij als ChristenUnie Hengelo vanaf het begin enthousiast zijn over het Spoorfietsen. Als middel om ons cultuurhistorisch waardevolle verleden op een eigentijdse manier opnieuw te vertellen. Niet de oude spoorlijn maar ook door het terugplaatsen van authentieke boortorens, als trekkershutten.

Uiteraard hebben we meegekregen dat het afgelopen jaar spanningen zijn ontstaan tussen betrokkenen partijen in het gebied. Reden waarom ik het initiatief heb genomen om met meerdere fracties het gesprek aan te gaan met de wethouder. Op basis van dit gesprek is de gemeente in vervolgens in gesprek gegaan om de partijen bij elkaar te brengen de afgelopen periode. Dat dit niet heeft geleid tot een breed draagvlak vinden wij teleurstellend.
De spanningen hebben zich ook geuit doordat een behoorlijk aantal mensen in Twekkelo bezwaar hebben aangetekend tegen het bestemmingsplan wat nu voorligt. Een belangrijk punt dat daarbij naar voren kwam, was dat men het gevoel had dat er niet naar hen geluisterd werd.

Vanuit ChristenUnie Hengelo zijn we het daar niet mee eens. Naar aanleiding van de bezwaren, zijn wij van mening dat er wel degelijk geluisterd is en hebben we geconcludeerd dat het bestemmingsplan op een behoorlijk aantal punten verduidelijkt is en aangescherpt.
Nemen we daarmee de klachten die er zijn en zijn geweest niet serieus? Zeker wel. Maar juist als emoties hoog oplopen is het goed dat er snel duidelijkheid komt. In de vorm van een vastgesteld bestemmingsplan. Dit stelt belanghebbenden namelijk in staat om de rechter te laten toetsen of het besluit om het bestemmingsplan vast te stellen goed in elkaar zit.

Ik heb dan ook aan het eind van de vergadering vanuit onze fractie aangegeven dat het bestemmingplan wat ons betreft in de eerste raadsvergadering vastgesteld kan worden. Tot slot heb ik de oproep gedaan aan alle partijen om constructief de verbinding met elkaar te zoeken. Er liggen zoveel kansen om dit mooie stukje Hengelo nog mooier te maken zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van elkaars belangen. Terugkijken? Klik hier.

 

Oproep

Graag doen we als fractie een beroep op u! Wilt u een keer mee praten over een onderwerp wat u raakt? Denk aan armoede en schulden, de speeltuin om de hoek of … Het maakt niet uit, want de onderwerpen waarover de lokale politiek zich mag uitspreken zijn heel breed. Waar heeft u kennis van? Deel het met ons.

Leest u graag de krant , maakt u graag foto’s of houdt u van teksten schrijven? Wij kunnen uw talent goed gebruiken. Voel u vrij om een keer met de fractie contact op te nemen. De fractie is namelijk uw vertegenwoordiger in de gemeenteraad. Wij zijn door u gekozen. Dus laat uw mening horen en schuif een keertje geheel vrijblijvend aan.
We vergaderen als fractie tweewekelijks op de maandagavond in het stadhuis vanaf 19.30 uur. Mits de corona-maatregelen dat toestaan.

Gebedspunten

  • wijsheid in ons werk
  • als kleine fractie moeten wij prioriteiten stellen, dat wij de goede keuzes mogen maken
  • als fractie en bestuur kunnen we ondersteuning hard gebruiken, dat er mensen op ons pad mogen komen met een hart voor de lokale politiek
  • de campagne voor de Tweede Kamerverkiezing in maart 2021 is reeds gestart, bid om zegen voor ons team in Den Haag met name voor Gert-Jan Segers