Centrumvernieuwing

Centrumvernieuwing

Samenvattend kiezen wij voor:

 1. Ontwikkeling masterplan voor het centrum dat recht doet aan alle betrokken partijen;
 2. Goede toegankelijkheid voor alle inwoners;
 3. Centrum als culturele trekpleister;
 4. Herinrichting centrum met toevoeging van groen en water;
 5. Herbestemming van leegstaande panden;
 6. Distributiecentra voor de binnenstad t.b.v. elektrisch goederen vervoer;
 7. Meer bewaakte fietsstallingen in de binnenstad;
 8. Minder auto’s parkeren op straatniveau in de binnenstad.

Waar staat de ChristenUnie voor?
Als Hengeloërs mogen we trots zijn op onze woonplaats en stad. Centraal in het fraaie Twentse coulisselandschap op een knooppunt van wegen en openbare vervoersvoorzieningen. Met een schaal waardoor het niet alleen mooi wonen is - voor elk wat wils - maar waardoor ons fraaie buitengebied ook vaak op loopafstand aanwezig is. Waar we goede wijkwinkel­centra hebben met een breed aanbod voor onze dagelijkse boodschappen. 

Daarnaast mogen we trots zijn op onze vele (sport)voorzieningen, ons mooie atletiekstadion, de Waarbeek, ons gerenoveerde Twentebad en onze beken. Ook ons centrum kent een aantal parels. Bijvoorbeeld theater De Schouwburg met een indrukwekkend aanbod. En, naoorlogs erfgoed, zoals de Telgenflat of Lunchroom Cosa (1950). Dit geeft ons centrum zijn identiteit. Maar ook: gezellige terrassen, bijzondere (clusters van) winkels met betrokken ondernemers en niet te vergeten, een van de beste bibliotheken van Nederland!

Maar er is ook zorg om ons centrum. De openbare ruimte is niet aantrekkelijk. Buiten de vele evenementen of de warenmarkt op het marktplein kijkt de Hengelose burger tegen te veel leegstaande winkels aan. De ontwikkeling van een masterplan voor het centrum is daarom een belangrijk speerpunt voor de ChristenUnie. 

ChristenUnie Hengelo wil realistisch zijn. Hengelo is één van de vele steden met winkelleegstand in het centrum. Bovendien is onze invloed op de leegstand beperkt. Pandeigenaren en beleggers hebben immers een belangrijke positie op het speelveld.

Dit ontneemt de gemeente echter niet haar verantwoordelijkheid om een voorbeeldrol te pakken en daar waar we invloed hebben ambitie te tonen! Immers, goed voorbeeld doet goed volgen. De ChristenUnie is er daarom voorstander van om waar nodig het bestemmingsplan te wijzigen. Met de nieuwe landelijke Omgevingswet worden regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigd en samengevoegd. De ChristenUnie wil dat dit betrouwbaar, eerlijk en transparant gebeurt.

Visie ChristenUnie op centrumvernieuwing

Als ChristenUnie willen wij een evenwichtig karakter in het centrum stimuleren. Naast een cultureel aanbod door buitenevenementen (Amusing, korenfestival, BAM, Heerlijk Hengelo) en een vernieuwd divers programma van de Schouwburg, moeten er ook rust- en ontmoetingsplekken komen. Voorbeelden waar de ChristenUnie op voort wil bouwen zijn: het Ontmoetingscentrum van de Protestants Gemeente Hengelo en de Lambertusbasiliek als kerk, prominent monument en culturele ontmoetingsplaats. Maar ook uitnodigende momenten in de bibliotheek zoals lezingen of het mama-café.

Als ChristenUnie vinden we een toekomstbestendige, compacte en sfeervolle binnenstad een belangrijk doel. Onze ambities richten zich op een evenwichtige balans tussen meer groen en water, duurzaamheid, een prettig winkel-, woon- en recreatief klimaat, en een goede toegankelijkheid voor inwoners en bezoekers.

Cultuur in de binnenstad

Wij willen graag dat het centrum een trekpleister voor de inwoners van Hengelo is. De ChristenUnie vindt een bloeiende binnenstad belangrijk. Bij centrum­vernieuwing kiest de ChristenUnie daarom voor een belangrijke functie: die van culturele trekpleister. Een mooi voorbeeld zijn onder andere de (gratis) concerten in de Lambertusbasiliek. Uiteraard is daarbij ook van belang dat het centrum een plek voor ontspanning en rust biedt.

Ambities

Voor ons centrum hebben we de volgende ambities:

 • Groen en water dragen enorm bij aan de belevingswaarde. Daar komt bij dat ze een belangrijke rol spelen in ons veranderende klimaat. De ChristenUnie vindt het dan ook belangrijk dat toevoeging van groen en water het vertrekpunt moet zijn bij de herinrichting van de openbare ruimte in ons centrum. Ook vergroening van daken in het centrum kan hiervoor een goed middel zijn. De toevoeging van een waterpartij in het centrum heeft niet alleen een esthetische functie maar kan ook voor kinderen een plek van ontspanning zijn.    
 • Het herbestemmen en/of flexibel indelen van leegstaande panden moet worden bevorderd. Op die manier moet betaalbare ruimte beschikbaar komen voor ZZP-ers, creatieve ondernemers, kleinschalige thema-winkels en bijvoorbeeld pop-up stores.
 • De binnenstad dient betaalbare woonruimte te bieden voor jongeren.
 • Het gebruik van fietsen moet nog meer bevorderd worden, want dit is het meest economische en duurzame vervoermiddel. Wij kiezen voor de toevoeging van een gratis bewaakte fietsenstalling in de omgeving van de markt. Daarnaast moeten de stallingen goede voorzieningen hebben voor elektrische fietsen.
 • De ChristenUnie is voorstander van een brandstofvrije binnenstad.
 • Ook kiezen wij voor het verder terugdringen van autoparkeerplaatsen op straat­niveau. Dit betekent een betere benutting van parkeergarages. Dit maakt meer ruimte mogelijk voor groen, bomen en parken.
 • Elektrische distributie van goederen in de binnenstad is van belang voor een schoon milieu in de binnenstad (zie ook hoofdstuk Duurzaamheid). ChristenUnie Hengelo stimuleert de vestiging van distributie centra van waaruit de binnenstad met elektrisch vervoer bevoorraad wordt.
 • Wat Hengelo onderscheidt is ons naoorlogs cultuurhistorisch erfgoed. Onze op landelijk niveau erkende wederopbouwarchitectuur is overal in ons centrum zichtbaar. Dit moet gekoesterd en versterkt worden als belangrijke identiteitsdrager van het centrum.

Vanuit bovenstaande visie en ambities stelt ChristenUnie Hengelo zich constructief op met betrekking tot de gezamenlijke plannen van Stichting Centrummanagement Hengelo (SCH), Bureau Hengelo, Stichting Vastgoed Hengelo en het gemeentelijke programmateam. Het ophalen van het Hengelose DNA in het kader van een breed onderzoek legt de basis voor een verdere aanpak van het Integraal Actieplan Binnenstad.

Terug naar Verkiezingsprogramma