Beste kiezer in Hengelo, Oele en Beckum,

Voorstellen voor een waardevol Hengelo

Beste kiezer in Hengelo, Oele en Beckum,

Verkiezingen gaan over mensen. Over u en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en onze manier van samenleven.


Top 3 kandidaten CU-Hengelo: v.l.n.r. Lydia Scheringa, Herman Groeneveld, Susanne van den Beukel.

Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. Om een samenleving te vormen. De ChristenUnie gelooft dat het in onze samenleving om veel meer gaat dan om geld en bezit: Het gaat om zinvol leven, vrijheid en veiligheid.

Vanuit bovenstaande uitgangspunten is Hengelo, met Beckum en Oele, een zéér waardevolle plaats. Een plaats die ontspanning, groen en gezelligheid biedt, én financieel gezond is. De ChristenUnie staat voor een stad waar iedereen zich thuis voelt en deelneemt aan de samenleving. Een woonplaats waarin elke inwoner telt en niemand wordt uitgesloten. Een plaats waarin inwoners verantwoordelijkheid nemen en voor elkaar zorgen.

De ChristenUnie bestaat uit plaatsgenoten die als christenen zich inzetten voor het welzijn van elkaar en onze toekomst. De ChristenUnie laat zich daarin leiden door Gods Woord zoals dit is weergegeven in de Bijbel. Dit is geen handboek waarin voor iedere situatie wordt aangegeven hoe te handelen. Het geeft echter wel normen, waarden en uitgangspunten waarin ieder mens wordt herkend als waardevol lid van de samenleving. Het is onze uitdaging om die uitgangs­punten toe te passen in de praktijk van elke dag.

Wij gaan graag deze uitdaging aan en zien veel betrokkenheid van inwoners. We zijn ook realistisch. Onze waardevolle woonplaats is geen vanzelfsprekendheid. We moeten er samen hard aan werken. Wij willen daarom een gemeente waar een bescheiden overheid samen­werkt met haar inwoners en waar maatschappelijk initiatief wordt gewaardeerd. Als inwoners bijvoorbeeld taken beter kunnen uitvoeren dan de gemeente moet daarvoor ruimte en steun zijn.

De ChristenUnie staat ook voor een stad waarin iedereen goed wordt behandeld, ongeacht ras, geslacht, godsdienst, levensovertuiging, seksuele geaardheid en talenten. Wij vinden dat de gemeente er op toe moet zien dat aan alle inwoners recht wordt gedaan. Daarom willen we dat het gemeentebestuur er is voor iedereen.

Op landelijk niveau regeert de ChristenUnie mee. Met Arie Slob en Carola Schouten hebben we twee kundige en betrouwbare ministers. Ook als lokale fractie willen we op een waardevolle manier onze inbreng leveren: De tegenstellingen mogen diep zijn en de debatten soms fel, maar alle partijen moeten er samen voor zorgen dat Hengelo een stad is waar elke inwoner erbij hoort. Daar willen wij verantwoordelijkheid voor nemen.

Geef geloof een stem

De ChristenUnie is een partij met landelijk netwerk. Dat biedt stabiliteit. Onze lokale standpunten zijn gebaseerd op onze christelijke uitgangs­punten. Het feit dat de ChristenUnie actief is op alle niveaus van het openbaar bestuur biedt uitstekende mogelijk­heden om af te stemmen en om lokale zaken provinciaal of landelijk aan de orde te stellen (en andersom).

Doe mee: Gebruik uw recht en stem op de ChristenUnie voor een waardevol Hengelo.

Voor een waardevol Hengelo richt de ChristenUnie zich op 5 belangrijke lokale thema’s:

  1. Zorg voor elkaar – Bestrijding armoede
  2. Duurzaamheid
  3. Centrumvernieuwing
  4. Kunst, cultuur en erfgoed
  5. Economie: motor voor een waardevolle stad

Vriendelijke groet van onze eerste drie kandidaten Gemeenteraad,
Lydia Scheringa, Herman Groeneveld, Susanne van den Beukel

Terug naar Verkiezingsprogramma