Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2015

Inkomsten  Uitgaven  
 
Saldo 31 december 3.438,57  Bestuurskosten 213,50 
Bijdrage ChristenUnie 806,51     Camagnekosten PS 308,84 
Contributies en giften 100,00  Diversen (kosen bank) 97,64 
Bijdrage permanente campagne 900,00  Bijdrage Wetensch. Instituut 36,00 
Saldo Plusrekening 2,49    
       
5.247,57   5.247,57