Meehelpen

Als ChristenUnie hebben we in Hengelo een kleine maar enthousiaste fractie. Fractie en bestuur zoeken verdere ondersteuning van de fractie bij de veelheid aan onderwerpen waar de fractie mee te maken krijgt. Het fractiewerk gaat ook in deze crisisperiode door, op een aangepaste manier.

Gelukkig hebben we een flinke achterban, waarin deskundigen aanwezig zijn op verschillende gebieden, ook ervaringsdeskundigen.
Deze diversiteit willen we graag aanboren, een waardevolle aanvulling op de aanwezige achtergronden in de fractie.
Daarom doen we graag een beroep op een (klein) deel van jullie aandacht en tijd.
Zo kan het netwerk rond de fractie worden uitgebreid.

Misschien willen jullie overwegen om iets van jullie kennis en ervaring te delen met de fractie. Klik hier voor bedoelde aandachtsgebieden.
Er zijn verschillende manieren waarop je zou kunnen bijdragen, bijvoorbeeld:

  • Gevraagd en ongevraagd (incidenteel) advies geven aan de fractie
  • Meedoen in een klankbordgroep rond een themagebied
  • Stukken van de gemeenteraad doornemen over een voor jou bekend onderwerp en de fractie helpen bij de meningsvorming
  • Enkele sessies meedoen in een bezinningsgroep rond een actueel thema