Kunst, cultuur en erfgoed

Kunst, cultuur en erfgoed

Kunst en cultuur is waardevol voor Hengelo: Het brengt samen. Het biedt mogelijkheden om meningen en gevoelens te uiten en draagt bij aan ontspanning en levenskwaliteit. Kortom, kunst en cultuur zijn waardevol voor een bloeiende samenleving. Daarom streeft ChristenUnie Hengelo naar kunst en cultuur die voor iedere inwoner van Hengelo toegankelijk is en waarbij elke inwoner zich betrokken voelt.

Wij kiezen daarom voor:

  1. Toegankelijkheid van cultuuraanbod voor iedere inwoner
  2. Versterking cultuureducatie op school
  3. Vergroten aantrekkingskracht van Hengelo door uitnodigend cultuuraanbod
  4. Versterken bekendheid uniek erfgoed: de wederopbouwarchitectuur en Hengelo als techniekstad
  5. Op peil houden van het lokale media-aanbod

In het PROGRAMMA 2018-2022 zijn deze punten verder uitgewerkt. Ga naar de pagina DOWNLOADS om het programma te downloaden.