Bermbeheer en insecten

Bermen.jpgvrijdag 14 februari 2020 10:20

In de politiek leven we vaak een beetje bij de waan van de dag. We dienen een motie in, stemmen voor of tegen voorstellen, stellen schriftelijke vragen, en gaan weer over tot de orde van de dag.
Maar wat gebeurt er eigenlijk na een motie? Dat houden we natuurlijk zo goed mogelijk bij. Bijvoorbeeld de motie “Bij- en vlindervriendelijk bermbeheer” uit 2017.

De motie Bij- en vlindervriendelijk bermbeheer werd in 2017 ingediend door de ChristenUnie en GroenLinks en in grote meerderheid aangenomen. Wat is er gebeurd sinds die tijd? Vooropgesteld: de provincie Overijssel was niet onbekend met ecologisch bermbeheer. Daar is de provincie al sinds de jaren ’80 mee bezig. Maar er zijn altijd nieuwe inzichten en verbeteringen zijn voortdurend mogelijk.
Na de motie is er een nulmeting gedaan door het EIS Kenniscentrum Insecten (gelieerd aan Naturalis Leiden). In een groot aantal bermen in Overijssel is een telling van het aantal (soorten) insecten gedaan. In hetzelfde rapport werd voor 60 bermen een aanbeveling gedaan voor verbetering van het ecologisch bermbeheer, zodat de insecten meer overlevingskansen krijgen. Een belangrijke conclusie is: het verschilt per berm hoe en wanneer er gemaaid moet worden en of het maaisel al dan niet direct (of helemaal niet) afgevoerd moet worden.
Maatwerk per berm dus. En dat is arbeidsintensief, en dus duur.

Daarmee was de kous gelukkig niet af. Want dat maatwerk kan (deels) ondervangen worden door automatisering. Daarom is men aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een app voor de bestuurders van de maaimachines, waarin de beheerplannen per berm een plek krijgen, en via GPS ingeregeld wordt wat er precies gemaaid moet worden. De eerste fase van deze nieuwe app is nu klaar en wordt in 2020 getest.

Al met al een mooie stap in het verder verbeteren van het ecologisch bermbeheer! Zo zien we maar weer dat moties zeker zinvol zijn en kunnen leiden tot daadwerkelijke verbeteringen.

Maar we zijn er nog niet. We willen ook graag weten of het mogelijk is om de bermen meer actief in te zaaien met bloemen/kruidenrijke mengsels. Zodat de bermen ook kleurrijker gaan ogen, goed voor de insecten, maar ook mooi voor mensen. Daarom hebben we samen met GroenLinks schriftelijke vragen gesteld over dit onderwerp. We zijn benieuwd naar het vervolg!

Renate van der Velde, fractievoorzitter Statenfractie ChristenUnie Overijssel

« Terug

Reacties op 'Bermbeheer en insecten'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.