Stikstof en de koeien die (niet) in de wei mogen

koeien.pngwoensdag 25 september 2019 16:57

Eind mei werd duidelijk dat de PAS niet levensbestendig is. Met tot gevolg dat er vergunningsaanvragen voor allerlei activiteiten stil zijn komen te liggen. Het vervallen van de PAS heeft ook gevolgen voor de vraag of koeien in de wei mogen lopen zonder dat daar een vergunning voor nodig is. In dit artikel meer daarover.

Hoe zat het ook alweer precies? In heel Nederland gold een vrijstelling voor het zogenaamde “beweiden en bemesten”. Boeren die hun koeien buiten wilden laten lopen hadden daar geen vergunning voor nodig. Deze vrijstelling was opgenomen in de provinciale omgevingsverordeningen, en dus ook in de Overijsselse omgevingsverordening.

Met de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 werd duidelijk dat deze vrijstelling niet rechtsgeldig is. Met andere woorden: de vrijstelling mocht per direct niet meer toegepast worden.Dat betekende in feite dat de boeren die geen vergunning hadden voor beweiding hun koeien op 29 mei binnen moesten halen.

Op basis van het PAS werd vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Dit systeem mag niet meer. De ChristenUnie kan de redenering van de rechter goed volgen. De natuur in ons land verdient inderdaad meer bescherming.

Gevolg van de uitspraak is echter óók dat boeren een vergunning moeten om hun koeien naar buiten te doen. En dat is een gevolg waar we als ChristenUniefractie veel moeite mee hebben. Dit druist immers in tegen het beleid dat de laatste jaren gevoerd is om de koeien juist weer ín de wei te krijgen. Het schaadt het belang van de koe, die gewoon buiten moet kunnen lopen en niet jaarrond opgesloten moet worden in een stal. En in het kielzog van dit belang: de vraag wat het doet met ons agrarische landschap als er geen of veel minder koeien in de wei zullen lopen.

De ChristenUnie zou dan ook graag zien dat boeren hun koeien zonder belemmeringen weer naar buiten mogen laten gaan. We stemmen er daarom van harte mee in dat de provincie dit weideseizoen nog niet handhavend optreedt tegen boeren die hun dieren zonder vergunning buiten laten lopen. Maar we weten ook dat niet-handhaven op de lange termijn niet houdbaar is. Samen met andere provincies en het Ministerie van LNV wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om de beweiding weer vergunningvrij te maken. De ChristenUnie hoopt van harte dat er voor dit probleem een juridisch houdbare oplossing wordt gevonden. Zodra er zich een goede oplossing aandient zal de Overijsselse omgevingsverordening hier snel op aangepast moeten worden!

« Terug

Reacties op 'Stikstof en de koeien die (niet) in de wei mogen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.