Jaarverslag

Jaarverslag 2015

ChristenUnie afdeling Hengelo  -  Jaarverslag 2015

 

Bestuur:

De samenstelling van het bestuur is dit jaar niet gewijzigd. Het bestuur bestaat uit: Piet Wierenga (voorzitter), Paul Koole (secretaris), Jan Niemeijer (penningmeester) en Aad Schalk (lid).

 

Activiteiten:

  1. Campagne voor de Provinciale Staten verkiezingen. Belangrijkste activiteiten: er zijn posters geplakt op de verkiezingsborden, ook is twee zaterdagen campagne gevoerd met een kraam in het centrum van Hengelo. Hiervoor is een voorbereidingsavond gehouden.
  2. Overleg met  de fractie. Jeanet Buikema heeft haar werk als fractievertegenwoordiger beëindigd. Haar inzet werd zeer gewaardeerd. Lydia Scheringa heeft haar plaats overgenomen en is 2 september beëdigd als fractievertegenwoordiger. Verdere samenstelling van de fractie: Egbert Alkema (fractievoorzitter), Eric Smeenk (fractievertegenwoordiger), Nico Soolsma en Alicja Marmol.
  3. Ledenvergaderingen zijn gehouden op 23 april en 19 november. De statuten zijn gewijzigd, naar aanleiding van de wijzigingen in de landelijke organisatie van de ChristenUnie.
  4. Bestuursvergaderingen zijn gehouden op 15 januari, 26 februari en 14 oktober.