Duurzaamheid

Duurzaamheid

Een duurzame samenleving is waardevol. Milieuvervuiling, verspilling van materiaal en energie zijn een grote bedreiging. Als rentmeesters moeten we nu verantwoording nemen. ChristenUnie zet in op een volledige energietransitie binnen één generatie.

Wij kiezen daarom voor:

  1. Stimuleren toepassing van duurzame energievoorziening
  2. Zoveel mogelijk gescheiden inzamelen en recyclen van afval
  3. Elektrisch bevoorraden binnenstad
  4. Start preventiebeleid overlast door hitte en water

In het PROGRAMMA 2018-2022 zijn deze punten verder uitgewerkt. Ga naar de pagina DOWNLOADS om het programma te downloaden.