Berichten geschreven door Susanne van den Beukel - pagina 2

 1. dakloos en thuisloos.jpg
  Susanne van den Beukel_Euregio_raadslidHengelo.jpg
  Door Susanne van den Beukel op 18 februari 2021

  Dak- en thuisloos

  “Het aantal dak- en thuisloze jongeren in ons land is fors.”, schrijft staatssecretaris van VWS Paul Blokhuis in zijn aanbiedingsbrief bij het landelijk actieprogramma Dak- en Thuisloze jongeren 2019-2021 aan het kabinet. “Ons land telt een te groot aantal dak- en thuisloze mensen.

  Lees meer over "Dak- en thuisloos"
 2. wederopbloei vereniging.jpg
  Susanne van den Beukel_Euregio_raadslidHengelo.jpg
  Door Susanne van den Beukel op 10 februari 2021

  Fonds wederopbloei verenigingen en stichtingen

  Voor het fonds wederopbloei stelde de gemeenteraad van Hengelo € 500.000 als steun voor door Corona getroffen verenigingen en stichtingen ter beschikking. Deze subsidieregeling was succesvol. 128 instellingen hebben er een beroep op gedaan waarvan 116 werden toegekend. Ondanks de Corona-maatregelen nog steeds voor uitdagende situaties bij verenigingen en stichtingen zorgen was de subsidieregeling per 9 november 2020 gesloten. Aanleiding genoeg om samen met het CDA tijdens de raadsvergadering van 10 februari 2021 mondelinge vragen te stellen.

  Lees meer over "Fonds wederopbloei verenigingen en stichtingen"
 3. theater.jpg
  Susanne van den Beukel_Euregio_raadslidHengelo.jpg
  Door Susanne van den Beukel op 8 januari 2021

  KamaK

  Een kort interview in Tubantia trok onze aandacht. We lezen dat theatergroep KamaK waarschijnlijk al in juni a.s. hun huidig theater in het Dikkerscomplex aan het Esrein moet verlaten.
  Sommigen van jullie benaderden ons omdat zij zich hierover zorgen maken. 

  Lees meer over "KamaK"

  Labels:

 4. 20190223_142333.jpg
  Susanne van den Beukel_Euregio_raadslidHengelo.jpg
  Door Susanne van den Beukel op 4 januari 2021

  Station Hengelo

  Toen we op 4 januari in de Tubantia lazen dat de NS van plan is op het centraal station in Hengelo het loket en de servicebalie te schrappen.
  Wij waren zeer verbaasd, u ook?

  Lees meer over "Station Hengelo"
 5. Fokke be-eedigd-1.jpg
  Susanne van den Beukel_Euregio_raadslidHengelo.jpg
  Door Susanne van den Beukel op 16 november 2020

  Fokke Morssink op 16 november j.l. beëdigd als onze nieuwe fractievertegenwoordiger

  Wat is een fractievertegenwoordiger? Verordening rechtspositie raadsleden en fractievertegenwoordigers, artikel 1j zegt:
  Fractievertegenwoordiger: de als zodanig door de raad benoemde vertegenwoordiger van een raadsfractie, welke gerechtigd is om (mede) namens de fractie deel te nemen aan raadsbijeenkomsten en bijeenkomst van door de raad ingestelde werkgroepen dan wel projectcommissies.

  Wie is Fokke? Hij stelt zich voor. 

  Lees meer over "Fokke Morssink op 16 november j.l. beëdigd als onze nieuwe fractievertegenwoordiger"
 6. Beleidsnota-website.jpg
  Susanne van den Beukel_Euregio_raadslidHengelo.jpg
  Door Susanne van den Beukel op 4 november 2020

  Beleidsbegroting 2021-2024

  Welk budget geeft de Gemeente Hengelo de komende vier jaren waarvoor uit? Deze plannen zijn verwoord in de beleidsbegroting 2021-2024, die op 4 november jl. door de gemeenteraad werd vastgesteld. Wilt u weten wat wij als ChristenUnie Hengelo ervan vinden?

  Lees meer over "Beleidsbegroting 2021-2024"
 7. Stadsbank.JPG
  Susanne van den Beukel_Euregio_raadslidHengelo.jpg
  Door Susanne van den Beukel op 21 oktober 2020

  Stadsbank Oost Nederland gesloten

  Stadsbank Oost Nederland heeft als gevolg van de aangescherpte Corona-maatregelen hun kantoor vanaf 14 oktober gesloten. Op dit moment zijn er geen fysieke gesprekken mogelijk. 

  Lees meer over "Stadsbank Oost Nederland gesloten"
 8. Lokaal voedsel-2.jpg
  Susanne van den Beukel_Euregio_raadslidHengelo.jpg
  Door Susanne van den Beukel op 7 oktober 2020

  Lokale voedselketen

  Onze motie ‘Lokale Voedselketen’ is afgelopen woensdag unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Een motie, die vergelijkbaar is met mijn tomaatjes in de tuin. Ze heeft gedurende het lange groeiproces vele gezichten gehad. Door spitten en flink snoeien vond de uiteindelijke versie unanieme steun in de raad. Een resultaat waar we enorm blij en dankbaar voor zijn! Dit was mede mogelijk door een goede samenwerking met de SP, D66 en GroenLinks.

  Lees meer over "Lokale voedselketen"
 9. Hulp bij eenzaamheid.jpg
  Susanne van den Beukel_Euregio_raadslidHengelo.jpg
  Door Susanne van den Beukel op 2 oktober 2020

  Aandacht voor elkaar

  Vanaf 1 t/m 8 oktober is er de landelijke Week tegen Eenzaamheid. 
  Het is een wens, een diep verlangen voor onze maatschappij: aandacht voor elkaar, elkaar zien en tijd voor elkaar nemen. 

  Lees meer over "Aandacht voor elkaar"
 10. Armoede en schuld.jpg
  Susanne van den Beukel_Euregio_raadslidHengelo.jpg
  Door Susanne van den Beukel op 8 september 2020

  Armoede en schulden (Politieke Markt)

  Weet u dat 1 of de 10 kinderen in Hengelo in armoede leeft? Weet u dat er in onze stad 5.440 huishoudens moeten rondkomen van een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm? Daarnaast wordt er een toename van mensen in armoede en met schulden als gevolg van de Corona crisis verwacht. Onze Tweede Kamer fractie maakt zich sterk voor de bestrijding van armoede in Den Haag en gelukkig komen er hulppakketten maar tóch, de lokale opgave is groot.

  Lees meer over "Armoede en schulden (Politieke Markt)"